Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 5, str. 111-119
Odnos društvenih mreža i građanske participacije na primjeru 'Arapskog proljeća'
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: društvene mreže; participacija; Arapsko proljeće; Džin Šarp
Sažetak
Moderne revolucije iz arapskog svijeta otvorile su rasprave širom planete o ulozi savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u njihovom pokretanju, vođenju, koordinisanju, itd. Određeni autori otišli su i korak dalje, dajući digitalnim tehnologijama skoro ulogu demijurga novog svijeta u kojem ravnopravni sagovornici na svim meridijanima odlučuju o najvažnijim segmentima svog života, a ako neka nedemokratska vlast odluči da tu slobodu suzbije, onda je dovoljno otići na Internet i klikom miša pokrenuti revoluciju. Cilj ovog rada jeste da razmotri uzročno-posljedične veze u trouglu IKT - participacija - demokratija i da samim tim pokuša determinisati vrijednost i ulogu novih tehnologija u društvenim procesima. Primjer 'Arapskog proljeća' je svakako najaktuelniji posebno što otvara pitanje da li bi se revolucije uopšte desile da nije bilo Interneta, te ovom radu može poslužiti kao dobra studija slučaja.
Reference
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Carpentier, N. (2011) The concept of participation: If they have access and interact, do they really participate?. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 21, str. 13-36
Curran, J. (2012) Reinterpreting the internet and rethinking the internet. u: Curran J, Fenton N., Freedman D. [ur.] Misunderstanding the Internet, London - New York: Routledge
Habermas, J. (2007) Politička komunikacija u medijskom društvu. CM - Communication Manageement Quarterly, no 5, year II
Jenkins, H. (2006) Convergence culture: Where old and new media collide. New York: University Pres
Mackinnon, R. (2012) Consent of the Networked - The Worldwide Struggle for Internet Freedom. New York: Basic Books
Pateman, C. (1970) Participation and Democracy Theory. London: Cambridge University Press
Šarp, Dž. (1999) Od diktature do demokratije. Beograd: Građanske inicijative
Taprial, V., Kanwar, P. (2012) Understanding social media. Frederiksberg, Denmark: Ventus Publishing ApS
Thussu, K.D. (2002) International communication: Continuity and change. London: Arnold
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/pol1305111V
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.