Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 90, br. 9-12, str. 347-363
Između tradicije i diskontinuiteta - 270 godina sudstva i advokature u Vojvodini
Advokatska komora Vojvodine, Novi Sad
Sažetak
Autor na sumaran način prikazuje razvoj sudstva i advokature na području današnje Vojvodine od njihovih početaka pre 270 godina pa do danas. Ukazuje na to u kojoj meri su na ove fenomene uticale promene političkih sistema, unutrašnji prevrati, svetski ratovi, periodi apsolutizma i diktature, raspad postojećih i formiranje novih država. Ocenjuje uzroke krize pravosuđa u Srbiji nakon 1990. godine i zaključuje da su se i sudstvo i advokatura razvijali i opstajali pod autoritarnim režimima različitih modela i ideoloških usmerenja, pri čemu je advokatura uspešnije odolevala pritiscima i, u granicama svojih moći, pokušavala da utiče na savladavanje ove krize.
Reference
Adamović, S., Majinski, K. (1923) Izveštaj Advokatske komore za Banat, Bačku i Baranju u Novome Sadu za poslovnu godinu 1922. Novi Sad: Supek-Jovanović i Bogdanov
Bačić, S. (1996) Sudbeni postupak u povjerenstvenim statutima slobodnih kra-ljevskih gradova Subotice, Sombora i Novog Sada. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, XLVI/5
Bačić, S. (1995) Povelje slobodnih kraljevskih gradova Novog Sada, Sombora i Subotice. Subotica: S. Bačić
Bačić, S. (1998) Iz prošlosti gradskog prava Novog Sada, Sombora i Subotice. Subotica: Žig
Beljanski, S. (2007) Stavovi i zaključci Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine od 26. juna 1988. do 28. septembra 2007. godine. Novi Sad: Advokatska komora Vojvodine
Beljanski, S. (1996) Sterija pro tempore. u: Zbornik '75 godina Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad
Botić, M. (1993) Novosadski advokati u magistratskom sudovanju (1748-1874). Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 65, br. 6, str. 8-15
Čokolić, A. (2008) Odvjetništvo u hrvatskim zemljama i organizacija sudova od početka XIX stoljeća do 1868. odnosno 1886. godine. Odvjetnik, Zagreb, 3-4/2008
Drakić, G. (2015) Pravosudne prilike na području Vojvodine 1918-1934. Novi Sad: Pravni fakultet
Fajfrić, Ž. (2005) Pravo u Srbiji moderne epohe - Teodor Filipović (Boža Grujović) Sremac (Rumljanin) prvi pisac zakona u Karađorđevoj Srbiji. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 4, str. 205-214
Karadžić, V. (1987) Opisanije Srbije. Beograd: Srpska književna zadruga, 41
Karadžić, V., Obrenović, M. (1969) knjaz srpski, ili Građa za Srpsku Istoriju našeg vremena. Beograd: Prosveta, istorijski spisi
Mezei, Ž. Fondovi Arhiva Vojvodine u vezi sa promenama režima u Vojvodini 1944/45. godine. http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1350/15_fondovi_ arhiva_vojvodine_u_vezi_sa_promenama_rezima_u_vojvodini_1944_45_godine
Mitrović, A.P. (1987) Ustaničke borbe u Srbiji 1916-1918. Beograd: Srpska književna zadruga
Nenadović, M. (1969) Memoari. Sad: Matica srpska
Petrić, B. (1999) O pravosuđu u prvom srpskom ustanku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 71, br. 1-2, str. 43-47
Polit-Desančić, M. (2006) Uspomene. Novi Sad: Gradska biblioteka
Stajić, V. (1951) Gradja za političku istoriju Novog Sada. Novi Sad: Matica srpska
Stojančević, V. (1981) Srpska nacionalna revolucija i obnova države od kraja XVIII veka do 1839. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Šarkić, S. (2004) Uticaj grčko-rimskog (vizantijskog) prava na prvi 'zakon' iz vremena prvog srpskog ustanka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 103-115
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, posebna izdanja CDVIII, str. 10-13
Žutić, N. (2006) Vrhovni sud Srbije 1846-2006 - 160 godina vladavine prava. u: Jelić Tomislava [ur.] Postanak Novog Sada i prvi magistrat 1748. godine -od Petrovaradinskog šanca do Novog Sada, Beograd: Vrhovni sud Srbije, http://www.arhivns.rs/lat/toma1.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1812261B
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.
Creative Commons License 4.0