Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, br. 3, str. 255-269
Novine u pravu na pristup sudu u Austrijskom upravnom sporu
Komitet pravnika za ljudska prava

e-adresak.golubovic@yucom.org.rs
Sažetak
U radu se istražuje uticaj standarda u oblasti prava na pristup sudu u upravnom sporu na promene organizacije i funkcionisanja upravnog sudstva u Austriji. Autorka identifikuje standarde prava na pristup sudu u upravnom sporu nastale u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Potom se vrši prikaz glavnih odlika upravnog spora na osnovu Zakona o Upravnom sudu od 1985. godine koji je poslužio kao model regulisanja jugoslovenskog upravnog spora. Cilj rada je da ukaže na prevaziđenost modela na kome je zasnovan srpski upravni spor i pruži smernice za reforme u oblasti upravno-procesnog prava.
Reference
*** (2012) Backović protiv Srbije. Službeni glasnik RS, predstavka br. 47997/06, presuda od 7. februara 2012. 'Službeni glasnik RS', br. 13
*** (1988) Ustav Austrije od 1930. godine sa poslednjim izmenama. BGBl, Nr. 684
*** Ustav Austrije od 1930. godine sa poslednjim izmenama od 2012. godine. glava VII, čl. 129-136
*** (2012) Ustav Austrije od 1930. godine sa poslednjim izmenama od 2012. čl. 135a
*** (1990) Zakon o izmenama Zakona o upravnom postupku. BGBl, Nr. /366/358
*** (1985) Zakon o Upravnom sudu (Verwaltungsgerichtshofgesetz - VwGG). BGBl, Nr. 10, čl. 36, čl. 42, st. 2
*** (1920) Ustav Austrije (Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)). StGBl, Nr. 450/1920, čl. 130−136
*** (2012) Zakon o upravnim sporu (Verwaltungsgerichtsbarkeit - Novelle 2012). Bundesgesetzblatt, I 51 od 5. juna 2012
Adamovich, L.K., Funk, B. (1987) Allgemeines Verwaltungsrecht. Vienna: Springer Nature
Aviani, D., Đerđa, D. (2012) Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom sudovanju. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, god. 49, 1/2012
Borković, I. (2004) Upravno sudovanje i upravni spor u Hrvatskoj u vremenu od 1990. do danas. u: Zbornik odluka Upravnog suda Republike Hrvatske 1977-2002, Zagreb, Narodne novine, 44
Đerđa, D. (2010) Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 47(1): 65-92
Jerinić, J. (2013) 'Mogućnosti sudske kontrole upravnih radnji u pravnom sistemu Republike Srbije. Pravni instruktor - Časopis za pravnu teoriju i praksu, Beograd, 57-59; 39
Koprić, I. (2006) Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije. Hrvatska javna uprava, Zagreb, god. 6. br. 1. 232
Medvedović, D. (2004) Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled. u: Zbornik odluka Upravnog suda Republike Hrvatske 1977-2002, Zagreb, Narodne novine, 35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2003)
Pravila denacionalizacije u republici Hrvatskoj
Simonetti Petar

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Predmet upravnog spora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
Golijanin Sanja

Pravo - teorija i praksa (2004)
Pravila denacionalizacije u Republici Hrvatskoj
Simonetti Petar