Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Faktori koji utiču na razvoj elektronske trgovine u Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresazkalinic@kg.ac.rs
Projekat:
Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima (MPNTR - 44010)

Ključne reči: elektronska trgovina; razvoj e-trgovine; B2C; uticajni faktori; e-sistemi plaćanja
Sažetak
U ovom radu je prikazan pregled trenutnog stanja razvoja elektronske trgovine u Srbiji. Takođe, analizirani su neki značajniji faktori koji utiču na rasprostranjenost e-trgovine. Faktori su podeljeni u četiri grupe: tehničke faktore, koji pokrivaju telekomunikacionu i logističku infrastrukturu e-trgovine; pravne faktore odnosno neophodne zakone i propise koji se odnose na e-trgovinu; ekonomske faktore i psihološke faktore i nacionalnu kulturu. Studija pokazuje veoma jaku korelaciju između penetracije širokopojasnog Interneta i upotrebe Interneta sa jedne strane i penetracije kupovine na Internetu sa druge strane. Takođe, jaka korelacija je utvrđena između nacionalnog ekonomskog bogatstva i penetracije kupovine na Internetu. U radu su razmatrani i razvijenost logističkog sistema u Srbiji, nacionalni zakoni i propisi u oblasti e-trgovine, elektronski sistemi plaćanja kao i kulturne karakteristike i navike potrošača u Srbiji. Rezultati pokazuju da uprkos značajnom napretku poslednjih godina, nivo razvijenosti e-trgovine u Srbiji je još uvek značajno ispod proseka Evropske Unije. Konačno, date su neke preporuke za brže proširenje e-trgovine u Srbiji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka