Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 177  
Back povratak na rezultate
2021, br. 52, str. 27-41
Prilog proučavanju beogradske arhitekture Milana Zlokovića u periodu između dva svetska rata
Muzej grada Beograda, Beograd

e-adresaangelina.bankovic@gmail.com
Sažetak
Arhitekt Milan Zloković, njegovi život i delatnost često su bili tema domaće istoriografije, a on sam je istaknut kao jedan od najznačajnijih predstavnika modernizma u srpskoj arhitekturi. Njegov obiman opus, za koji se navodi da sadrži nešto više od 170 projekata, detaljno je obrađen. Međutim, tokom aktivnosti koje se sprovode na muzealizaciji njegove zaostavštine, a u sklopu formiranja Legata Milana Zlokovića u Muzeju grada Beograda i u saradnji sa Fondacijom Milan Zloković, identifikovano je preko 50 projekata koji istoriografiji ranije nisu bili poznati. To je rezultat sveobuhvatne obrade i istraživanja obimne projektne dokumentacije sačuvane u porodičnoj kući, koja ranijim istraživačima nije bila dostupna u celosti. U ovom radu je predstavljen jedan deo tih istraživanja, konkretno onaj o projektima nastalim u periodu između dva svetska rata, za objekte u Beogradu. Nakon kratkog prikaza Zlokovićeve biografije, posebno onog njenog dela koji se odnosi na period koji se obrađuje u radu, od 1925. do 1937. godine, prikazan je svaki pojedinačni projekat. Ovi projekti su podeljeni u dve celine, na realizovane objekte i nerealizovane projekte, i svaki od njih je analiziran zasebno. Jedan segment celine o realizovanim objektima posvećen je i prepravkama i dogradnjama koje su, takođe, izvedene u Beogradu. Rad je baziran na istraživanju prvenstveno primarnih izvora, odnosno projekata sačuvanih u zaostavštini Milana Zlokovića, i tehničke dokumentacije iz Istorijskog arhiva Beograda, ali i do sada publikovane literature.
Reference
Banković, A. (2020) Muzealizacija zaostavštine arhitekte Milana Zlokovića kao primer zaštite kulturnog nasleđa. u: Zbornik radova. 1. međunarodna konferencija SmartArt -umetnost i nauka u primeni. Od inspiracije do interakcije, 28-30. novembar 2019, Beograd: Univerzitet u Beogradu, 296-311
Blagojević, L. (2003) Modernism in Serbia: The elusive margins of Belgrade architecture 1919-1941. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 104-117
Blagojević, Lj. (2015) Itinereri - moderna i Mediteran - tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Beograd: JP Službeni glasnik
Blagojević, L. (2011) Transkulturalni itinereri arhitekta Milana Zlokovića. Arhitektura i urbanizam, 32: 3-15
Blagojević, L. (2012) Transpozicija duha i karaktera italijansko-mediteranske arhitekture u ranim projektima Milana Zlokovića. Arhitektura i urbanizam, 34: 3-13
Bogdanović, B. (1963) Povodom dodeljivanja nagrade za životno delo Milanu Zlokoviću. Arhitektura urbanizam, (22-23): 105-106
Đurđević, M. (1991) Život i delo arhitekte Milana Zlokovića 1898-1965. Godišnjak grada Beograda, 38: 145-168
Đurić-Zamolo, D. (1920) Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu. Beograd: Muzej grada Beograda
Kadijević, A. (2020) Arhitektonski opus Milana Zlokovića u Hrvatskoj između dva svjetska rata. Prostor, 28(2 (60)): 284-299
Kadijević, A. (2000-2001) Prilog tumačenju opusa istaknutih beogradskih graditelja - Milan Zloković i traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi. Godišnjak grada Beograda, br. 47-48, str. 213-224
Kojić, B. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu 1920-1940. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Manević, Z. (1976) Zlokovićev put u modernizam. Godišnjak grada Beograda, 23: 287-298
Manević, Z. (1980) Pojava moderne arhitekture u Srbiji. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Manević, Z. (1989) Zloković. Beograd: Institut za istoriju umetnosti
Manević, Z., ur. (2008) Zloković Milan. u: Leksikon neimara, Beograd: Građevinska knjiga, 137-153
Mecanov, D. (2010) Valorizacija arhitekture stambenih zgrada iz perioda moderne. Nasleđe, 11: 79-101
Milašinović-Marić, D. (2002) Srpska istoriografija o arhitekti Milanu Zlokoviću. Arhitektura i urbanizam, 9: 62-69
Stefanović, T. (1935) Tokovi u srpskoj arhitekturi - 1935-1941. Beogra: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu - međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orion Art
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-30005
primljen: 15.12.2020.
prihvaćen: 15.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci