Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 177  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 2, str. 187-214
Beogradski studenti i političke organizacije 1935-1941
Institut za savremenu istoriju, Beograd

e-adresadragomirbondzic@yahoo.com, raderistanovic@hotmail.com
Sažetak
Tokom međuratnog perioda na Univerzitetu u Beogradu među studentima se odvijao dinamičan politički život. Autori su u ovom radu nastojali da u hronološkim okvirima od 1935. do početka Aprilskog rata 1941. ukažu na najvažnije političke organizacije koje su delovale na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Izvršena je istoriografska rekonstrukcija organizacione strukture, ideološko-političke platforme, oblika delovanja i uticaja komunista, Demokratskog studentskog kluba, Omladinske sekcije Srpskog kulturnog kluba, Kluba studenata JRZ "Slovenski jug" i Omladinske organizacije "Zbor". Posebna pažnja je posvećena analizi međusobnih odnosa ovih organizacija od izbijanja Drugog svetskog rata septembra 1939. do početka Aprilskog rata 1941.
Reference
Bodrožić, M. (1989) Studentski klubovi buržoaskih partija na Beogradskom univerzitetu 1936-1941. u: Pejanović O. [ur.] Ideje i pokretina Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, Beograd: Centar za marksizam Univerziteta, knj. 2 (130-145)
Bojić, M. (1996) Jugoslavenski narodni pokret 'ZBOR' 1935-1945 - jedan kritički prikaz. Beograd: Narodna knjiga
Bondarev, N.V. (2013) Misterija Tito - moskovske godine. Beograd: Čigoja štampa
Bondžić, D. (2004) Beogradski univerzitet 1944-1952. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Bondžić, D. (2009) Pogled na prošlost Beogradskog univerziteta posle Drugog svetskog rata - stvaranje nove tradicije. u: Radojičić D., Pavićević A. [ur.] Spomen mesta - istorija - sećanja, Beograd: Etnografski institut SANU, 161-174
Bondžić, D. (2006) Razvoj istoriografije na Beogradskom univerzitetu 1980-2005. Istorija 20. veka, vol. 24, br. 1, str. 125-140
Bondžić, D. (2005) Nastanak istoriografije o Beogradskom univerzitetu 1945-1980. Istorija 20. veka, vol. 23, br. 1, str. 153-168
Cvetković, S. (1966) Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928. Beograd: Institut društvenih nauka
Damjanović, M. (1974) Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta. Beograd: Nolit, knjiga 2
Damjanović, M. (1966) Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta 1919-1929. Beograd: Nolit, knjiga 1
Dragosavljević, V. (2013) Ideološki uticaji evropskog fašizma na JNP 'Zbor' (1934-1940). u: Janjetović Zoran [ur.] Istorijska tribina - istraživanja mladih saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije, Zbornik radova, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 93-111
Dragović, V. (1956) Srpska štampa između dva svetska rata - osnova za bibliografiju srpske periodike 1915-1945. Beograd: Srpska akademija nauka
Đorđević, D. (2001) Ožiljci i opomene. Beograd: BIGZ, knj. 1
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1992) Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1963) Napad Ljotićevaca na studente Tehničkog fakulteta u Beogradu, u oktobru 1940. i rasturanje Ljotićevog 'Zbora'. Istorijski glasnik, br. 2, 52-81
Gligorijević, B. (1970) Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1965) Politički pokreti i grupe s nacionalsocijalističkom ideologijom i njihova fuzija u Ljotićevom 'Zboru'. Istorijski glasnik, 4, 35-83
Kurzlydlowski, C. (2013) The early ideological influences of Dimitrije Ljotić: The making of a fascist and traitor?. u: Aleksić D. [ur.] Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 33-57
Marjanović, J., ur. (1970) Zbornik radova o studentskom omladinskom revolucionarnom pokretu na Beogradskom univerzitetu. Beograd: Univerzitetski odbor
Marković, P.J. (2001) Predistorija studentskih pokreta - uporedna perspektiva do Drugog svetskog rata. Istorija 20. veka, vol. 19, br. 1, str. 19-32
Mitrović, M. (2002) Domovi i menze studenata Beogradskog univerziteta 1838-1998. Beograd: Centar za savremenu istoriju jugoistočne Evrope
Mitrović, M. (2000) Standard siromašnih studenata Liceja, Velike škole i Univerziteta u Beogradu 1838-1926. Istorijski časopis, XLVII, 183-200
Mitrović, M.V. (2000) Studentski dom 'Nj.V. Kralja Aleksandra' 1926-1936. Tokovi istorije, br. 3-4, str. 77-94
Nikolić, K.S. (1993) Boljševizacija Komunističke partije Jugoslavije 1919-1929 - istorijske posledice. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Pejanović, O., ur. (1989) Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta, knjige 1-2
Popović, N. (2003) Slobodan Jovanović i jugoslovenska država. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Popović, N.A. (1989) Srpski kulturni klub (1937-1941). Istorija 20. veka, 1-2, str. 109-140
Radojević, M. (1994) Udružena opozicija 1935-1939. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Ristanović, R. (2017) Organizovanje demokratske omladine na Univerzitetu u Beogradu. Godišnjak za društvenu istoriju, 3-4, 51-78
Ristanović, R. (2016) Ideološka orijentacija članova kluba studenata JRZ Slovenski jug. Tokovi istorije, br. 1, str. 143-164
Simić, B. (2007) Propaganda Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Stanković, Đ.Đ. (2000) Studenti i univerzitet - 1914-1954 - ogledi iz društvene istorije. Beograd: Centar za savremenu istoriju jugoistočne Evrope
Stefanović, M. (1989) Sukobi ljotićevaca sa naprednim studentima Beogradskog univerziteta (1935-1941). u: Pejanović O. [ur.] Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, Beograd: Centar za marksizam Univerziteta, knj. 2 (165-178)
Stefanović, M. (1984) Zbor Dimitrija Ljotića. Beograd: Narodna knjiga
Stojkov, T. (1985) Vlada Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Tešić, D. (1993) Klub studenata jugoslovenske radikalne zajednice Slovenski jug na Beogradskom univerzitetu 1953-1941. Istorija 20. veka, vol. 11, br. 1-2, str. 52-71
Tošić, D. (2006) Demokratska stranka 1920-1941. Beograd: Demokratska stranka
Tošić, D. (2007) Lične beleške. Beograd: Demokratska stranka
Tošić, D. (2006) Jedno viđenje studentskih političkih kretanja pred Drugi svetski rat - lične beleške iz 1941. godine. Tokovi istorije, br. 3, str. 229-265
Vasić, M. (1977) Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1929-1941. godine. Beograd: Narodna knjiga
Vulović, D., ur. (1986) Beogradski univerzitet u predratnom periodu narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta, knjiga 1-2
Vulović, D., ur. (1983) Beogradski univerzitet u predratnom periodu narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-26889
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci