Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 4, str. 95-104
Globalizacija i društvo znanja
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresamilkov87@gmail.com, racapn@gmail.com
Sažetak
Globalizacija je višeslojan, dugotrajan i nezaustavljiv proces, koji obuhvata intenzivne promene, deteritorijalizaciju i ubrzavanje društvenih delatnosti. Jedan od najznačajnijih aspekata globalizacije tiče se njenog uticaja na društvo znanja. Preko amerikanizacije univerziteta i Bolonjskog procesa, globalizacija je komercijalizovala visoko obrazovanje, znanje pretvarajući u robu. Pod uticajem tržišnih sila, univerzitet počinje da gubi svoj dugo čuvani karakter autonomnosti, postajući tek još jedan od subjekata korporativnog kapitalizma. Homogenizacija, standardizacija, specijalizacija, ekonomija obima, marketing koncepti, konzumerizam, te primat znanja koja doprinose ekonomskom razvoju i povećanju profita neki su od ključnih činilaca koji neposredno deluju na sisteme i institucije visokog obrazovanja širom planete. Cilj ove studije jeste da utvrdi da li globalizacija menja suštinu visokog obrazovanja - i kako. Dolazi se do zaključka da naredna istraživanja treba sve više usmeravati ka ispitivanju šansi i pretnji globalizacije u kontekstu društva znanja.
Reference
Avramović, Z. (2008) Da li je društvo znanja novi tip društva. Sociološki pregled, vol. 42, br. 1, str. 85-100
Beck, U. (1998) Risk society: Towards a new modernity. London: Sage Publications
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu. Beograd: Clio
Dolenec, D. (2007) Društveno odgovorno sveučilište: A što Bolonja ima s tim?. Političko obrazovanje, 3 (3-4)
Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press
Hromadžić, H. (2008) Društvo znanja - o čemu je zapravo reč I i II. http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/drustvo-znanja-o-cemu-je-zapravo-rijec-prvi-dio
Hromadžić, H. (2007) Bolonjski konj. H-alter, I dio, http://www.h-alter.org/tekst/ bolonjski-konj-1.-dio/3936
Jašović, B. (2005) Dehumanizacija i samootuđenje između potrošačke kulture i globalnih rizika postmodernog doba. Sociologija, vol. 47, br. 2, str. 117-142
Liessmann, K.P. (2009) Teorija neobrazovanosti - zablude društva znanja. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Milošević, B. (2006) Interdisciplinarnost i filozofski ideal jedinstva nauka. Arhe, vol. 3, br. 5-6, str. 325-337
Pavlović, N. (2013) Kriza u društvu znanja. u: Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih: Zbornik radova, Zagreb: Andragoško društvo HAD
Rizman, R. (2010) Akademski kapitalizem. Mladina, From: http://www.mladina.si/tednik/201034/akademski_kapitalizem.Retrived 6.September 2016
Savićević, D.M. (2007) Socio-filozofski osnovi Bolonjske deklaracije. Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 7-8, str. 565-586
Srećković, M. (2008) Univerzitet u eri tržišta. Magazin Balkan, broj 5, str 14
Yang, R. (2003) Globalisation and Higher Education Development: A Critical Analysis. International Review of Education, 49(3-4)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1604095K
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.

Povezani članci

Teme (2012)
Individua u perspektivi globalne modernizacije
Pavićević Olivera

Ekon horizonti (2013)
Ekonomizacija visokog obrazovanja u Republici Srbiji
Jovanović-Kranjec Milena

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Some paradigms of regulation of risks to society
Jovanić Tatjana

prikaži sve [40]