Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 8, br. 1, str. 67-77
Da li je Bolonjski proces unapredio standarde master studija? - perspektiva poslodavaca u Albaniji
University of Tirana, Kutia Postare, Tirana, Albania

e-adresazhaklina86@yahoo.com
Ključne reči: visoko obrazovanje; Bolonjski proces; Albanski poslodavci; menadžment ljudskih resursa
Sažetak
Profesionalna inovacija master studija, prema standardima Bolonjskog procesa, predstavljena je u ovom radu i to iz perspektive korisnika finalnih usluga - poslodavaca u Albaniji. Pomoću upitnika, izvršen je pokušaj predstavljanja mišljenja poslodavaca o kvalitetu master diploma prema standardima Bolonjskog procesa. Približno 53% poslodavaca smatra da je Bolonjski sistem unapredio kvalifikacija zapošljenih, ali da ipak proces treba posmatrati dugoročno. Oko87% poslodavaca ne smatra da je neophodno platiti više zaposlenog koji je stekao master nivo obrazovanja prema Bolonjskim standardima. Ovakav zapošljeni, u većini albanskih kompanija, ne bi bio smatran više kvalifikovanim u odnosu na ostale kolege koji imaju obrazovanje stečeno prethodnim sistemima. Čak šta više, oko 20% poslodavaca koji imaju radno iskustvo od 11-15 godina, veruju da je Bolonjski proces smanjio kvalitet obrazovanja u Albaniji.
Reference
*** (2008) Guideline No. 15 04. 04.: On the organization of studies in public institutions of higher education. Ministry of Science and Education of the Republic of Albania
*** (1999) Decision No. 303: On the establishment of accreditation in the higher education system. Council of Ministers of the Republic of Albania, 01. 07
*** (2007) Decision No. 475: On the adoption of wage structure and levels of civil servant, deputy ministers and employees at offices of ministers, line ministries offices, administrate of precedence, parliament and central commission of elections. Council of Ministers of the Republic of Albania, 13. 07
*** (2008) Decision No. 78: On one amendment in the CMD No. 475 dated 13. 07. 2007: On the adoption of the wage structure and level of civil servant, deputy ministers and employees of office in the, council of ministers, respective ministries. Council of Ministers of the Republic of Albania, 28. 01
*** (2000) Guideline No. 2 07. 07.: On the assessment system of annual individual performance of civil servant. Council of Ministers of the Republic of Albania
*** (2008) Guideline No. 14 03. 04.: For opening and organization of study programs in secondary public institutions. Ministry of Science and Education of the Republic of Albania
Albanian Institute for International Studies (2005) The perceptions of the academic community in Albania about the process. Bologna
Albanian Parliament (1999) On higher education in the Republic of Albania. Law br. 8461, 25. 02
Albanian Parliament (1999) On the status of civil servant. Law br. 8549, 11. 11
Albanian Parliament (2003) On higher Education in the Republic of Albania. Law br. 9120, 28. 07. 2003, On some amendments in the Law, br. 8461, dated 25. 02. 1999
Albanian Parliament (2007) On higher education in the Republic of Albania. Law br. 9741, 21. 05
Albanian Parliament (2010) On Higher Education in the Republic of Albania. Law br. 10 307, 22. 7. 2010, On some amendments in the Law br. 9741, dated 21. 5. 2007
Bergan, S., ur. (2003) Recognition issues in the Bologna Process. Strasbourg: Council of Europe Publishing
Dima, A., Bratianu, C., Glaser-Segura, D., Voges, K. (2011) Bologna Process Trade-Offs. The Perception of the Romanian Academic Staff. Management & Marketing, 6(1): 123-138
Financial Times (2010) Views from the top: The process. Bologna
Qefalia, A., Totoni, A. (2012) The Correlation Accreditation - Bologna Process - Continuous Quality Improvement Based in Professors' Perceptions in Albanian Public Universities. Annales Universitatis Apunelis Series Oeconomica, 14(1)
Wylie, I. (2010) The Bologna accord: A revolution by degree. Financial times
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/sjm8-3038
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka