Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 122  
Back povratak na rezultate
2020, br. 44, str. 11-20
Analiza zastupljenosti tehnika strateškog upravljačkog računovodstva i nivoa razvijenosti troškovnog sistema u velikim bosanskohercegovačkim kompanijama
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet - Pale, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Federacija BiH
cUniverzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresasrdjan.lalic.efb@gmail.com, amra.gadzo@untz.ba, benina.veledar@efsa.unsa.ba
Ključne reči: strateško upravljačko računovodstvo; zastupljenost tehnika; nivo razvijenosti troškovnog sistema; Bosna i Hercegovina
Sažetak
Rad ima dva cilja istraživanja. Prvi cilj je istražiti prevalenciju određenih tehnika strateškog upravljačkog računovodstva u velikim kompanijama u Bosni i Hercegovini (BiH). Drugi cilj istraživanja je analiziranje zavisnosti broja korišćenih tehnika strateškog upravljačkog računovodstva i stepena razvijenosti troškovnog sistema u preduzeću. Za potrebe ovog istraživanja prikupljeni su anketni upitnici u 110 velikih kompanija sa sedištem u BiH. Rezultati istraživanja pokazuju da su tri najčešće tehnike strateškog upravljačkog računovodstva u velikim kompanijama u BiH: Quality Costing (52,73%), Strategic Pricing (51,82%) i Benchmarking (50,91%), dok su najmanje uobičajene tehnike: Life Cycle Costing (11,82%), Attribute Costing i Integrated Performance Management Systems (sa po 12,73%) i Activity Based Costing/ Management (17,27%). Jednosmernom analizom varijanse (ANOVA) testirane su razlike u broju korišćenih tehnika strateškog upravljačkog računovodstva i nivoa razvijenosti troškovnog sistema u kompanijama. Kompanije koje su primenjivale u proseku dve tehnike strateškog upravljačkog računovodstva pripadale su prvom stepenu razvoja, one koje su primenjivale u proseku četiri tehnike pripadale su drugom stepenu razvoja, dok su u proseku šest tehnika strateškog upravljačkog računovodstva primenjivala preduzeća koja imaju treći nivo razvijenosti troškovnog sistema. U uzorku nije bilo preduzeća sa četvrtim i petim nivoom razvijenosti troškovnog sistema.
Reference
Akenbor, C., Okoye, E. (2012) The adoption of strategic management accounting in Nigerian manufacturing firms. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 1(3): 270-287
Bensaou, M., Venkatraman, N. (1995) Configurations of interorganizational relationships: A comparison between U.S. And Japanese automakers. Management Science, 41(9): 1471-1492
Bromwich, M., Bhimani, A. (1994) Management accounting: Pathways to progress. London: Chartered Institute of Management Accountants
Bromwich, M. (1996) Strategic management accounting in management accounting handbook. Chartered Institute of Management Accountants, Drury C. (Ed), pp.203-227
Bromwich, M., Bhimani, A. (1989) Management accounting: Evolution not revolution. London: Chartered Institute of Management Accountants
Chartered Institution for Managerial Acountants (CIMA) (2015) Management accounting in Support of the Strategic Management process. Available at: https://www.cimaglobal.com/Research--Insight/Management-accounting-in-support-of-thestrategic-management-process/ (Accessed on 04/10/2020)
Cinquini, L., Tenucci, A. (2010) Strategic management accounting and business strategy: A loose coupling?. Journal of Accounting & Organizational Change, 6(2): 228-259
Cokins, G. (2001) Activity-based cost management. USA: John Wiley & Sons, Inc
Cooper, R., Kaplan, R. (1991) The design of cost management systems. USA: Prentice Hall, Inc, 2ed
Drury, C. (2008) Management and cost accounting. UK: Path Bond, 7-th ed
Gadžo, A., Lalić, S. (2019) Researching impact of cost system genesis on profitability level of manufacturing enterprises. u: Šimurina J., Načinović Braje I., Pavić I. [ur.] FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Proceedings of, pp.570-583
Janjić, V. (2006) Strategijsko upravljačko računovodstvoi balansna karta rezultata. Ekonomski horizonti, 1-2, 113-133
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) Balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, br. 1, str. 71-79
Marlin, D., Ketchen, D.J., Lamont, B. (2007) Equifinality and the strategic groups-performance relationship. Journal of Managerial Issues, 19(2): 208-232
Miles, R.E., Snow, C.C., Meyer, A.D., Coleman, H.J. (1978) Organizational strategy, structure, and process. New York: McGraw-Hill
Milićević, V. (2003) Strategijsko upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Puškarević, S., Gadžo, A. (2014) (Dys) functionality of accounting cost systems in manufacturing companies of Tuzla canton. Ekonomski vjesnik, 27(2): 409-422
Puškarević, S., Gadžo, A. (2014) Place of accounting information in business decision making within Tuzla Canton companies. TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics, 3(1): 68-68
Ramljak, B., Rogošić, A. (2012) Strategic management accounting practices in Croatia. Journal of International Management Studies, 7(2): 93-100
Roslender, R. (1995) Accounting for strategic positioning: Responding to the crisis in management accounting. British Journal of Management, 6(1): 45-57
Shank, J.K. (1989) Strategic cost management: New wine or just new bottles. Journal of Management Accounting Research, 1, 47-65. Available at: https://www.academia.edu/956538/Strategic_cost_management_new_wine_or_just_new_b ottles (accessed on 1 st February 2020)
Short, J.C., Payne, T.G., Ketchen, D.J. (2008) Research on organizational configurations: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 34(6): 1053-1080
Simmonds, K. (1981) Strategic management accounting. Management Accounting, 59(4): 26-29
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/AnEkSub2044011L
primljen: 05.10.2020.
prihvaćen: 16.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2006)
Organizaciono strukturiranje neprofitnih organizacija
Petrović Teodor M.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Obračun troškova po aktivnostima
Medved Ivana

Anali Ekon fak Subotica (2008)
Obračun troškova u projektima zaštite životne sredine
Medved Ivana

prikaži sve [23]