Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 122  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 19, str. 93-114
Bosanski Muslimani i Srbi - razlozi nesporazuma od 1918. do danas
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresavladicatodorovic72@gmail.com
Ključne reči: Bosanski Muslimani; Srbi; nacija; Bosna i Hercegovina; međunarodna zajednica; političke stranke
Sažetak
U radu smo se bavili političkim odnosima bosanskih Muslimana (od 1993. zvanično Bošnjaci) i Srba u periodu dugom gotovo jedan vek. Najpre u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941, preko Drugog svetskog rata od 1941. do 1945. zatim u komunističkoj Jugoslaviji od 1945. do 1990, nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kada Bosna i Hercegovina postaje nezavisna država, do današnjih odnosa bosanskih Muslimana i Srba. Pretpostavljamo da je glavni uzrok nesporazuma u tome što su bosanski Muslimani uvek u istorijskim trenucima napuštali Srbe i tražili podršku drugih država i naroda za svoje državotvorne ciljeve. Uvek su u ratnim situacijama bili protivnici Srba i to u koalicijama sa drugim državama ili narodima. Kako je od 1918. rasla religioznost kod bosanskih Muslimana, tako je rasla i njihova brojnost, kako je rasla brojnost, pojačavale su se pretenzije na srpske teritorije, , a tako je raslo i interesovanje za njih od strane velikih sila, ali i njihova politička i vojna podrška. Ali, što je i posebno važno, kako je rasla brojnost, tako se menjalo političko ponašanje bosanskih Muslimana i odnos prema državi. A kada su postali većina u BiH, želeli su da Republika BiH postane i njihova nacionalna država.
Reference
Akaši, J. (2013) U dolini između rata i mira - ličnosti koje sam upoznao. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Antić, Č., Kecmanović, N. (2016) Istorija Republike Srpske. Beograd: Nedeljnik
Bataković, D. (2000) Nova istorija srpskog naroda. Beograd: Naš Dom
Bilt, K. (1999) Zadatak mir. Beograd: B92
Buha, A. (1996) Argumenti za Srpsku. Novi Sad: Izdavačko preduzeće Matice srpske
Ćorović, V. (2011) Istorija Jugoslavije. Beograd: Marso
Ćorović, V. (2012) Političke prilike u BiH. Beograd: Sazvežđe
Davutoglu, A. (2014) Strategijska dubina. Beograd: Službeni glasnik
Ekmečić, M. (1989) Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, II. Beograd: Prosveta
Ekmečić, M. (2007) Između klanja i oranja. Beograd: Zavod za udzbenike
Gaćinović, R. (2014) Mlada Bosna. Beograd: Odbrana
Ilić, S. (2011) Atanasije Šola - prilog izučavanju kulturne i političke istorije Srba u Bosni i Hercegovini. Novi Sad: Akademska knjiga
Ivanković, M. (2009) Jevreji u Jugoslaviji - (1944-1952). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Izetbegović, A. (1997) Godina rata i mira. Sarajevo: Ljiljan
Jevtić, M. (2011) Kosovski žeton. http://www.politika.rs/sr/clanak/188191/Sta-da-seradi/Kosovski-zeton, 11.01.2020
Jevtić, M. (2002) Religija i politika. Beograd: Institut za političke studije, Fakultet političkih nauka
Jovanović-Stoimirović, M. (2000) Dnevnik 1936-1941. Novi Sad: Matica srpska
Kecmanović, N. (2007) Nemoguća država. Beograd: Filip Višnjić
Kočić, P. (2002) Sabrana djela. Banja Luka: Besjeda
Makenzi, L. (2019) Čuvar mira. Beograd: Knjiga komerc
Oven, D. (1996) Balkanska odiseja. Beograd: Radio B92
Pejanović, M. (1999) Bosansko pitanje i Srbi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Bosanska knjiga
Plavšić, B. (2005) Svedočim. Banja Luka: Tripoint
Radulović, R. (1940) Rasprave i članci. Beograd: Srpska književna zadruga
Rouz, M. (2001) Misija u Bosni. Beograd: Tetra GM
Stojadinović, M. (2002) Ni rat ni pakt. Beograd: Glas javnosti
Stojanović, N. (2015) Mladost jednog pokoljenja (Uspomene 1880-1920) - dnevnik od godine 1914. do 1918. Beograd: Istorijski institut
Stoltenbergt (2009) O ljudima. Beograd: Klub plus
Trajković, B. (2006) Nikola T. Kašiković - život i delo. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Trifković, S. (1999) Ustaše-balkansko srce tame na evropskoj političkoj sceni. Beograd: BIGZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-25206
primljen: 13.02.2020.
prihvaćen: 11.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Na putu normalizacije - jugoslovensko-sovjetski trgovinski pregovori 1940
Životić Aleksandar

Baština (2019)
Utvrđivanje granice sa Albanijom na teritoriji Kosovske divizijske oblasti
Velojić Dalibor Z.

Zb Filoz fak Priština (2018)
Jugoslavija, najveća srpska uhronija
Anđelković Petar M.

prikaži sve [10]