Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 60, br. 3, str. 541-549
Mogući pravci približavanja (agroindustrijskog kompleksa) Srbije prema EU i STO
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
cMinistry of Finances, Belgrade

e-adresakuzmanboris@yahoo.com, prof.aleksandra.tesic@gmail.com, tanja.djelic@gmail.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: CEFTA; STO; Srbija; Trgovina; EU; Konkurentnost
Sažetak
Prioritetni cilj Republike Srbije u okvirima CEFTA sporazuma, pored težnje da postane član STO, trebalo bi da bude i aspiracija ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji. Pristupanjem u članstvo STO zemlje se, praktično, odriču jednog stepena nacionalnog suvereniteta. Koristi od usaglašavanja pravnih regulativa za zemlje potpisnice CEFTA sporazuma uglavnom zavise od njihove privredno - izvozne strukture i stepena liberalizacije akata u ključnim sektorima kompatibilnim sa odredbama STO. Sporazumom je predviđena obaveza transformacije carina i necarinskih mera zaštite putem tzv. tarifikacije - izračunavanjem prosečnih selektivnih odnosa domaćih i svetskih (uvoznih) cena poljoprivrednih proizvoda u referentnom periodu. Kako bi opstala u uslovima prevelike svetske ponude poljoprivrednih proizvoda umerene zone, koja se zasniva na visokoj direktnoj i indirektnoj zaštiti, Srbija bi trebalo da vodi aktivnu politika podsticaja domaće poljoprivredne proizvodnje, izvoza i uvozne zaštite domaće proizvodnje u skladu sa uslovima i pravilima svetskog tržišta, STO i Evropske Unije, u okvirima CEFTA sporazuma.
Reference
Bogavac, V.A., Ivanović, S.P. (2004) Regionalna destinacija izvoza poljoprivrede Srbije u kontekstu proširenja Evropske unije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 51, br. 3-4, str. 221-231
Erokhin, V., Ivolga, A. (2011) Russia and trade integration: Perspectives of development of entrepreneurship in agriculture. Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of Serbia strategic goals implementation within Danube region. Economics of Agriculture, Book II, Special Number
Petrović, P., Antevski, M., Živković, A. (2010) The trade agricultural products in WTO and possible influence on tourism. Multifunctional agriculture and rural development. Economics of Agriculture, Book II, Special Number
Vlahovic, B., Kuzman, B., Maksimovic, B. (2009) CEFTA and its relevance to foreign trade exchange of agricultural products. u: Proceedings of scientific conference: The business environment in Serbia and the global economic crisis, Novi Sad
Zarić, V., Vasiljević, Z., Petković, D. (2011) Osnovne karakteristike vertikalnog lanca trgovine mesom i proizvodima od mesa u Srbiji i uticaj na ruralnu ekonomiju. Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of Serbia strategic goals implementation within Danube region. Economics of Agriculture, Book II, Special Number
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka