Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 49  
Back povratak na rezultate
2020, br. 14, str. 141-156
Hrišćanstvo i islam u pluralističkom društvu - sapostojanje i izazovi
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresazmatic@bfspc.bg.ac.rs
Sažetak
Problematika koja se nameće novim društvenim kontekstom, a direktno se odnosi na sapostojanje hrišćanstva i islama, artikuliše se kroz jednostavna i direktna pitanja: mogu li hrišćani i muslimani zajedno iščitavati znake vremena u kome dele Božji svet? Postoje li zajedničke kulturološke i teološke paradigme, koje bi dopustile i zajedničku analizu znamenja istorijskog trenutka? Mogu li ih zajedno tumačiti i na kraju, mogu li nastupati zajedno u procesu reagovanja na te izazove, a u cilju preobražavanja ovog i ovakvog sveta? Da li se upravo savremeno društvo može razumeti kao šansa, ne za svaki od ovih entiteta pojedinačno, nego šansa za ove dve vere u njihovom eventualnom zajedničkom delovanju na polju svedočenja Boga, protološkog Tvorca i eshatološkog Spasitelja? Jednostavno, možemo li zajedno? Da bismo odgovorili na ova pitanja, razmotrićemo središnju problematiku: u kojoj meri je Islam izazov i šansa samom hrišćanstvu, njegovoj reči - bogoslovlju, ali i savremenoj (hrišćanskoj, zapadnoj) civilizaciji? Na kraju ćemo, u vidu nekoliko predloga, prezentovati lični stav, koji se tiče određenih priziva pravoslavnom dogmatskom i uporednom bogoslovlju, koje mu upućuje Islam, svojim postojanjem, delovanjem i svojom porukom u pluralističkom društvu.
Reference
Aligijeri, D. (1976) Pakao. Beograd: Rad
Benedikt, X. (2011) Svetlo sveta - papa, crkva i znakovi vremena - razgovor sa Peterom Sivaldom. Beograd: Novoli
Bodrijar, Ž. (2007) Duh terorizma. Beograd: Arhipelag
Ćirić, V. (2010) Jedinstven pristup pojmu 'zajednica' kod pravoslavnih i muslimana. u: Islamobalkanika, 1, str. 47-50
Danijel, K. (2014) Homo economicus - (zabludeli) prorok novih vremena. Beograd: Clio
Dhavamony, M. (2003) Towards a Trinitarian theology of religions. PATH, 1, str. 197-221
Dotolo, C. (2011) Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Đakovac, A. (2018) Nebeski Jerusalim i sekularno carstvo: Ogledi o Crkvi i sekularizmu. Beograd: Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović
Gašpar, N. (2008) Nasilje među religijama i 'memoria passionis'. Međureligijski dijalog umjesto nasilja. Riječki teološki časopis, 16/2, str. 413-430
Grbac, J. (2008) Etičko/moralna perspektiva religioznog nasilja. Riječki teološki časopis, 16/2, str. 503-522
Greshake, G. (2007) Kratki uvod u vjeru u trojedinog Boga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Greshake, G. (2010) Bog i njegova Riječ. Glosa o odnosu kršćanstva i islama. Communio, 36/107, str. 27-35
Jabes, E. (2001) Uno straniero con, sotto il bracio, un libro di piccolo formato. Milano: SE
Jukić, J. (1997) Lica i maske svetoga - ogledi iz društvene religiologije. Zagreb: KS, Mardešić, Ž
Kardamakis, M. (1996) Pravoslavna duhovnost. Hilandar
Kasper, W. (2004) Bog Isusa Krista. Tajna trojedinoga Boga. Đakovo
Kisić, R. (2016) Koraci ka zajedništvu - rad Zajedničke luteransko-pravoslavne komisije. Požarevac: Eparhija požarevačko-braničevska - Odbor za prosvetu i kulturu
Kovač, T. (2009) Islam kao paradigma suvremenom europskom društvu i kršćanskoj misli. Nova prisutnost, 7/2, str. 207-220
Matić, Z. (2013) Da istinujemo u ljubavi - zvanični bogoslovski dijalog Pravoslavne i Rimske Katoličke Crkve. Požarevac: Eparhija braničevska - Odbor za prosvetu i kulturu
Matić, Z. (2013) Pojam Predanja u Katoličkom bogoslovlju do Drugog vatikanskog koncila - Kongarov analitički pristup. Sabornost, br. 7, str. 59-67
Matić, Z. (2014) Fundamentalističke tendencije u enciklici Quanta cura. Teme, vol. 38, br. 2, str. 855-876
Morra, G. (1996) Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della modernità?. Roma: Armando
Raguž, I. (2003) Poslanje Crkve u pluralizmu - preobražavajuće prihvatanje. BS, 73, str. 269-292
Russo, A. (2011) Unità di Dio in un mondo plurale. u: Sanna I. [ur.] I fondamentalismi nell'era della globalizzazione, Roma: Edizioni Studium, str. 145-171
Salvarani, B. (2011) Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale. Bologna: EDB
Sanna, I. (2005) Il vescovo di fronte alle sfide della postmodernità. u: Montan A. [ur.] Vescovi. Servitori del Vangelo per la speranza del mondo, Roma: Lateran University Press, str. 401-424
Tejlor, Č. (2011) Doba sekularizacije. Beograd: Albatros plus
Volf, M. (1994) Janjci mesožderi? O kršćanskoj vjeri i nasilju u suvremenom svijetu. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 3(2-3, 10-11), str. 247-260
Zukorlić, M. (2006) Globalizacija je svojstvena islamu - intervju. Limes plus, 2-3, str. 277-284
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2014141M
primljen: 15.05.2020.
prihvaćen: 07.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.