Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 49  
Back povratak na rezultate
2018, br. 44, str. 121-137
Arhiepiskop Danilo II, 'hrišćanska vera' i franjevci
Ključne reči: arhiepiskop Danilo II (1324-1337); kralj Dragutin (1276-1282); papa Nikola IV (1288-1292); hrišćanstvo; Pravoslavna crkva; Rimokatolička crkva; franjevci; jeres
Sažetak
Pišući žitije kralja Dragutina, arhiepiskop Danilo II na jednom mestu navodi zasluge tada već bivšeg srpskog kralja u pokrštavanju jeretika u severoistočnoj Bosni, dodajući kako su ti jeretici obraćeni u 'hrišćansku veru'. Ovi navodi su, često, uzimani kao direktna potvrda vestima koje donose pisma pape Nikole IV i tezi da su to isto pokrštavanje izveli franjevački sveštenici. Sa druge strane, bilo je i onih koji su smatrali da je pokrštavanje o kojem Danilo govori izvedeno od strane pravoslavnog sveštenstva, uz Dragutinovo znanje i nadzor. Pri tome se, uglavnom, nagađalo u koju su veru ti jeretici bili pokršteni ili je komentar tog detalja izostajao. Najznačajnije pitanje pri rešavanju ove dileme jeste šta Danilu predstavlja 'hrišćanska vera'. Kako bismo uspeli ovo da utvrdimo, potrebno je osvrnuti se na njegov književni rad ali i druge srpske srednjovekovne izvore.
Reference
Batinić, M.V. (1881) Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvi šest viekova njihova boravka 1235-1517. Zagreb: Tisak dioničarske tiskare, sv. I
Birin, A. (2005) Bosansko-humski krstjani u pravoslavnim grčkim i slavenskim vrelima. u: Šanjek Franjo [ur.] Fenomen 'krstjani' u srednjovjekovnoj Bosni i Humu - Zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 387-406
Cvitkovac, N. (2017) Verska politika Stefana Dragutina Nemanjića u svetlu srpske i hrvatske istoriografije. Teološki pogledi, br. 50, sv. 1, 101-114
Ćirković, S. (1964) Istorija srednjovekovne bosanske države. Beograd: Srpska književna zadruga
Ćirković, S. (1994) Istorija srpskog naroda - od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371). Beograd: Srpska književna zadruga, knj. 1
Ćorović, V. (1940) Historija Bosne. Beograd: Srpska kraljevska akademija, knj. 1
Dinić, M. (1952) Uz raspravu Oblast kralja Dragutina posle Deževa. Istorijski časopis. Organ Istoriskog instituta SAN, knj. 3, god. 1951-1952, 249-251
Dragojlović, D. (1987) Krstjani i jeretička crkva bosanska. Beograd: Balkanološki institut-SANU
Fine, J. (1994) The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, MI: University of Michigan Library
Fine, J.V.A. (1975) The Bosnian Church: A new interpretation: A study of the Bosnian Church and its place in state and society from the 13th to the 15th centuries. u: East European Monographs, Boulder-New York-London: Columbia University Press, No. X, East European Quarterly
Janković, M. (1985) Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem veku. Beograd: Narodna knjiga
Kalić, M.J. (1967) Beograd u srednjem veku. Beograd: Srpska književna zadruga
Kapidžija, E. (2010) Vjerska politika 'Sremskog kralja' Dragutina. Historijska traganja, br. 5, 187-202
Klaić, N. (1994) Srednjovjekovna Bosna: Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. g). Zagreb: Eminex
Komatina, I. (2016) Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka. Beograd: Istorijski institut Beograd
Krstić, A. (2016) The Rival and the Vassal of Charles Robert. Banatica, 26/II, 33-51
Mandić, D. (1979) Bosna i Hercegovina: Bogomilska crkva bosanskih krstjana. Chicago: Ziral, knj. 2
Mošin, V. (1957) Rukopis Pljevaljskog sinodika pravoslavlja. Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 6-7-8, 154-176
Nilević, B. (1990) Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine. Sarajevo: Veselin Masleša
Ostrogorski, G. (1998) Istorija Vizantije. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Popović, M.M. (2016) Stefan Dragutin i Rimokatolička crkva. Baština, br. 41, str. 77-99
Purković, M.Al. (1938) Srpski episkopi i mitropoliti srednjega veka. Skoplje: Biblioteka hrišćanskog dela, knj. 6
Rački, F. (1869) Bogumili i patareni. u: Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. VII, 84-179
Ruvarac, I. (1878) Nešto o Bosni dabarskoj i dabro bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni. Godišnjica Nikole Čupića, br. 2, 242-261
Solovjev, A. (1953) Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogomilstvu na Balkanu. Sarajevo: Veselin Masleša
Stanojević, S. (1933) Srpski arhiepiskopi od Save II do Danila II (1263-1326). Glas SKA, br. 153, 43-78
Šidak, J. (1975) Studije o 'Crkvi bosanskoj' i bogumilstvu. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Šidak, J. (1937) Problem bosanske crkve u našoj istoriografiji od Petranovića do Glušca: Prilog rješenju t. zv. bogumilskog pitanja. Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 259, 37-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1844121C
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci