Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, br. 146, str. 275-296
Kulturna politika grada Beograda (2011)
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
Sažetak
Tekst je nastao na bazi istraživanja Kulturna politika Grada Beograda Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sprovedenog tokom 2011. godine. Tom prilikom su mapirani aktivni akteri u kulturi grada Beograda i prikupljeni podaci o njihovim osnovnim resursima za period 2008-2010. godine. Grad Beograd čini 17 gradskih opština kojima su 2008. godine Statutom grada određeni i poslovi koji se tiču kulture. U tekstu je kulturna politika grada Beograda sagledana iz perspektive gradskih opština, da li se i na koji način ove odrednice Statuta operacionalizuju u praksi. Situacija je analizirana kroz uvid u kulturnu infrastrukturu, ključne donosioce odluka na nivou gradskih opština, finansiranje poslova kulture, planiranje i saradnju gradskih opština sa Gradom.
Reference
*** (2011) Strategija razvoja grada Beograda. http://www.beograd.rs/download.php/documents/ SRGBpredlog.pdf
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129
*** (2007) Zakon o glavnom gradu. Službeni glasnik RS, br. 129
*** (2008/2010) Statut grada Beograda. Službeni list grada Beograda, br. 39, 6
*** (2004/2005) Statut grada Beograda. Službeni list grada Beograda, br. 14, 30/04, 19
*** (2009) Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama. Službeni list grada Beograda, br. 60
*** (2012) Kulturne politike gradova Srbije - Kulturni resursi grada Beograda. http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/2013_01_ stojanovic_kulturne_politike_beograd.pdf
*** (2007) Strateški razvoj kulture predgrađa. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
*** (2003) Modeli i instrumenti kulturne politike grada Beograda. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
*** (2012) Strategija održivog razvoja opštine Stari grad. http:// www.starigrad. org. rs/Repository/ Files/ Articles/ File/ Strategija% 20odrzivog% 20razvoja% 20opstine% 20Stari% 20grad.pdf
*** Program kandidature Grada Beograda za zvanje Evropske prestonice kulture 2020. godine. http://www.beograd2020.com/pdf/beograd2020-nacrt-projekta. pdf, pristupljeno novembra 2012
Dragićević-Šešić, M., Mikić, H., Jovičić, S. (2007) Strateška analiza beogradskog sistema kulture. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 277-318
Đukić, V. (2012) Država i kultura - studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Jerinić, J., Pavlović-Križanić, T. (2011) Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji. Beograd: Palgo centar
Stojanović, A. (2011) Strateško planiranje razvoja kulture na lokalnom nivou u Srbiji. Kultura, br. 130, str. 60-74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1546275S
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.