Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1-2, str. 131-143
Restrukturiranje javnog sektora na nivou gradske uprave na primeru grada Beograda
aMayor, The City of Belgrade
bDeputy Mayor, The City of Belgrade
Ključne reči: restrukturiranje; deficit budžeta; javna komunalna preduzeća; Grad Beograd
Sažetak
Na kraju 2013. godine budžetski deficit Grada Beograda iznosio je 20,25%, dok su neefikasna gradska administracija i glomazni javni sektor uticali na to da ukupni finansijski gubici dostignu skoro 24 miliona evra. Za samo godinu dana, zahvaljujući sprovedenim reformama koje su bazirale na institucionalnom, organizacionom i finansijskom restrukturiranju, gradska uprava uspela je da prepolovi budžetski deficit i da javni sektor, koji je u prethodnom periodu konstantno beležio gubitke, transformiše u profitabilan javni sektor čija je ukupna dobit iznosila 8,5 miliona evra. Od ključnog značaja za proces reformisanja je uspostavljanje jasne podele između osnivačke i upravljačke funkcije. Kao osnivač, Grad Beograd najzad počinje da obavlja osnovnu funkciju osnivača, a to je kontrola i monitoring poslovanja javnih preduzeća. Uprava javnih preduzeća treba da bude usmerena na realizaciju dva ključna cilja: veća efikasnost poslovanja i stalno unapređenje kvaliteta usluga javih preduzeća. Mnoga javna preduzeća gube iz vida da je njihov fundamentalni cilj stvaranje profita i zadovoljavaju se ulogom isporučioca usluga od javnog interesa u segmentu za koji su zadužena. Orijentacija javnih preduzeća ka ekonomskom cilju, bez obzira na njihovu osnovnu delatnost i svrhu osnivanja, znači da će takođe morati da vode računa o ekonomskim parametrima, odnosno, da posluju efikasno.
Reference
Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2005) Public sector efficiency: An international comparison. Public Choice, 123 (3-4), pp. 321-347
Afonso, A., Ebert, W., Schuknecht, L., Thöne, M. (2005) Quality of public finances and growth. u: European Central Bank Working Paper No. 438, Frankfurt am Main: ECB
Bangura, Y. (2000) Public sector restructuring: The institutional and social effects of fiscal, managerial and capacity-building reforms. u: Occasional Paper No. 3, Geneva: UNRI SD
Bartel, A.P., Harrison, A.E. (2005) Ownership Versus Environment: Disentangling the Sources of Public-Sector Inefficiency. Review of Economics and Statistics, 87(1): 135-147
Borge, L., Falch, T., Tovmo, P. (2008) Public sector efficiency: the roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation. Public Choice, 136(3-4): 475-495
Clayton, R., Pontusson, J. (1998) Welfare-State Retrenchment Revisited: Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring, and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies. World Politics, 51(01): 67-98
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2012) Smanjenje sistemskog rizika u Srbiji pomoću inteligentnog upravljanja rizikom u javnim preduzećima. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 5-6, str. 229-247
Fudge, C., Gustafsson, L. (1989) Administrative reform and public management in Sweden and the United Kingdom. Public Money & Management, 9(2): 29-34
Hagen, J.von (1991) A note on the empirical effectiveness of formal fiscal restraints. Journal of Public Economics, 44(2): 199-210
Mueller, D. (1997) Perspectives on public choice: A handbook. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Rodrik, D. (2000) Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them. u: National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, Cambridge MA, 7540
Roubini, N., Sachs, J. (1989) Political and economic determinants of budget deficits in the industrial democracies. European Economic Review, 33, 903-938
Roubini, N., Sachs, J., Honkapohja, S., Cohen, D. (1989) Government Spending and Budget Deficits in the Industrial Countries. Economic Policy, 4(8): 99
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1998) The grabbing hand: Government pathologies and their cures. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Tanzi, V., Schuknecht, L. (1997) Reconsidering the fiscal role of government: The international perspective. American Economic Review, vol. 87, str. 164-168 (Papers and proceedings)
Tanzi, V., Schuknecht, L. (2000) Public spending in the 20th century: A global perspective. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: preliminarni izveštaj
DOI: 10.5937/ekopre1502131M
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.