Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 348-367
Zato se spremi da odsečeš meso al' krv da nisi prosuo - pretium iustum kao kategorički imperativ
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaamicusbg@gmail.com
Ključne reči: ugovor o prodaji i kupovini; pretium iustum; laesio enormis; bona fides; građanski zakonik
Sažetak
Ugovor o kupoprodaji je jedan od najstarijih ekonomskih i pravnih instrumenata koji, usled svoje veoma složene evolucije i uticaja na ostale konsensualne kontrakte, ima posebno mesto u nauci. Pravna priroda ovog ugovora, dileme u vezi sa njegovim poreklom, izraženi uticaj različitih pravnih sistema (u prvom redu grčkog) u njegovom oblikovanju, kao i veliki broj pravila u vezi sa bitnim elementima ovog kontrakta, odgovornošću prodavca i kupca i, najzad, njegovim brojnim modalitetima, opredeljuju autora da se pozabavi jednim posebno značajnim pitanjem razvoja cene kod kuporodaje. Pravilo da cena mora biti pravična (pretium iustum) danas se ne dovodi u pitanje i opšti je stav koji je našao mesto u svim građanskim zakonicima pa i našem Zakonu o obligacionim odnosima i Nacrtu Građanskog zakonika Srbije. Međutim, u ovom radu autor nastoji da ukaže na dug i relativno spor proces razvoja ovog pravila, na nekolicinu dilema i razlika u pristupu, posebno od stava klasičnog rimskog prava invicem se circumsribere do postklasičnog i srednjovekovnog laesio enormis. U tu svrhu autor je pokušao da osvetli doprinos rimskih juriprudenata, njihov način logičkog razmišljanja, doprinos klauzule quidquid dare facere oportet ex fide bona, i moralnog kategoričkog imperativa antičkih i srednjovekovnih filosofa, Aristotela, Cicerona, Tome Akvinskog i Huga Grocija. Taj svojevrsni pravnički kod poslužio je autoru da predstavi neprekinutu liniju odnosa prema moralnosti u pravu kojom su i mnogi veliki pisci, poput Šekspira, bili zaokupljeni.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka