Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 392  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 3, str. 76-91
Finansijski izveštaji i revizija u osiguranju
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresapuzicgoran@gmail.com
Sažetak
U skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o računovodstvu i reviziji, osiguravajuća društva u Srbiji dužna su da pripreme finansijske izveštaje. Ovi materijali se dostavljaju Agenciji za privredne registre i Narodnoj banci Srbije od 31. decembra izveštajne godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Osiguravajuća društva koja prolaze kroz pravni položaj, poput spajanja, podele, odnosno prodaje, moraju da podnesu finansijske izveštaje sa presekom na dan utvrđen odlukom o promeni pravnog položaja ili na dan utvrđen prodajom ugovora. Pored toga, finansijski izveštaji se podnose u slučajevima insolventnosti ili likvidacije osiguravajućeg društva. Pojam revizije u osiguravajućem društvu ima značaj iz samog Zakona o osiguranju, u kojem je celo poglavlje 9 posvećeno reviziji finansijskih izveštaja. Bavi se obavljanjem revizije, prethodnom saglasnošću za izbor revizorske kuće, obavezama revizorske kuće i proverom izveštaja o reviziji i obaveštenjem tela odgovornog za nadzor revizije. Značaj i uloga revizije u osiguravajućem društvu su daleko širi, što će biti istraženo u ovom radu.
Reference
*** (2014) Zakon o osiguranju / Insurance Act. Službeni glasnik RS, 139
*** (2006/2009) Zakon o računovodstvu i reviziji / Law on Accounting and Auditing. Službeni glasnik RS, 46, 111
Aćimović, S. (2010) Ekonomski rečnik / Economic Dictionary. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Lukić, R. (2012) Računovodstvo osiguravajućih kompanija / Accounting of insurance companies. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Mićić, L. (2007) Rukovođenje internom revizijom u osiguranju / Internal Audit Management in Insurance. Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje, 4 (2), pp. 99-110
Slović-Krčadinac, I. (2004) Revizija u osiguranju / Insurance audit. Beograd: Fineks
Tepavac, R., Njegomir, V. (2016) Ekonomika osiguranja / Insurance economics. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Vujović, V. (2006) Mišljenje sa rezervom / Opinion with reservation. Ekonomska politika, 27. februar, pp. 13-14
Zarkovic, N. (2006) Insurance in Serbia 2004-2006. Survey Republic of Serbia, 47(2): 85-98
Žarković, N. (2013) Pojmovnik osiguranja / Insurance glossary. Novi Sad: Skonto
Žarković, N. (2008) Ekonomika osiguranja / Insurance economics. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2003076P
primljen: 27.05.2020.
prihvaćen: 30.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka