Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 392  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 2, str. 69-81
Kapaciteti formalnih i neformalnih sredstava kontrole privatnog obezbeđenja u Srbiji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd

e-adresalabovicdejan@gmail.com, zarko964@hotmail.com
Ključne reči: privatna bezbednost; privatno obezbeđenje; kontrola; nadzor; subjekti privatnog obezbeđenja
Sažetak
U savremenom društvu, s razvojem tehnologije i opštim povećanjem svih oblika ljudskog delovanja, neosporno se nameće pitanje bezbednosti kao osnovnog preduslova funkcionisanja i razvoja pojedinca, države i celokupnog društva. U takvoj situaciji, s obzirom da je društvo konstantno izloženo narušavanju harmonije od strane onih koji sebi daju za pravo da ugrožavaju bezbednost ostalih, koji poštuju pravne norme društva u kojem žive, zajednička preokupacija svakog društva je održavanje optimalnog stanja bezbednosti učešćem svih aktera bezbednosti. S obzirom da je bezbednost veoma osetljivo pitanje, koje zahteva učešće različitih aktera i isključuje ekskluzivnost prava na usluge, javlja se sve veća potreba za privatizacijom poslova bezbednosti, sa njihovim normativnim uređenjem, jer je legislativa osnov i garancija delovanja svih subjekata društva. To ukazuje da privatna bezbednost mora biti normativno uređena kao adekvatan sistem zaštite, u kome kontrolno-nadzorni mehanizam predstavlja garant pune profesionalizacije bezbednosnih usluga, poštovanja sloboda i prava i granice delovanja i odgovornosti njenih subjekata. U radu su analizirana aktuelna normativna polazišta kontrole i nadzora privatnog obezbeđenja u Srbiji, kao jedne od komponenti privatne bezbednosti. Nakon uvodnih razmatranja i pojmovnog određenja kontrole i nadzora u privatnom obezbeđenju Republike Srbije, predstavljene su vrste kontrole i nadzora privatnog obezbeđenja u Srbiji, s posebnim osvrtom na formalna i neformalna sredstva kontrole privatnog obezbeđenja. Takođe, u zaključnim razmatranjima ukazano je na značaj i ulogu kontrolnonadzorne funkcije u sektoru privatne bezbednosti, uzimajući u obzir okolnosti sadašnjeg funkcionisanja subjekata privatnog obezbeđenja i početak primene odredaba aktuelnog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije.
Reference
*** (2013-2018) Zakon o privatnom obezbeđenju Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/13, 42/15 i 87/18
Born, H.L.I. (2007) Democratic Accountability of Intelligence Services. Geneva: DCAF, Policy Paper No 19
Dapčević-Marković, Lj. (2010) Pravo privatne bezbednosti. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Ignjatović, Đ. (2008) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Kavran, D.Đ. (1998) Promene u javnoj upravi. Pravni život, vol. 47, br. 10, str. 5-14
Kesić, Z. (2009) Privatni sektor u kontroli kriminaliteta. Beograd: Dosije Studio
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Mockler, J.R. (1984) The Management Control Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Ouchi, G.W. (1979) A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms. Management Science, 25(9): 833-848
Pusić, E. (1989) Nauka o upravi. Zagreb: Narodne novine
Stevanović, O. (2003) Rukovođenje u policiji. Beograd: Policijska akademija
Tamburić, J. (2005) Kontrola kao funkcija upravljanja. Vojno delo, vol. 57, br. 1, str. 113-127
Tomić, Z. (2002) Upravno pravo - sistem. Službeni list SCG, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2002069L
objavljen u SCIndeksu: 13.09.2020.

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Migracije kao kriminološki problem - kriminalitet migranata - iskustva SAD
Ignjatović Đorđe

Vojno delo (2018)
Lice i naličje militarizacije policije
Kesić Zoran M., i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Decentralizacija vlasti u delima Slavoljuba Popovića
Lončar Zoran

prikaži sve [75]