Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 38-70
Krivično delo obljube nad nemoćnim licem - normativna konstrukcija, neka sporna pitanja i moguće buduće modifikacije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija + Ustavni sud Srbije

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
U radu se objašnjavaju pojam i osnovni elementi normativne konstrukcije krivičnog dela obljube nad nemoćnim licem, kao jednog od krivičnih dela protiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Srbije. Detaljno se analiziraju osnovni oblik i teži oblici obljube nad nemoćnim licem, mogući oblik krivice kada se radi o ovom krivičnom delu, kao i sva druga bitna obeležja obljube nad nemoćnim licem u kontekstu pozitivnog krivično pravnog rešenja. Autor posebnu pažnju poklanja objašnjenju odnosa silovanja kao osnovnog krivičnog dela protiv polne slobode i obljube nad nemoćnim licem. Posebno se analizira kada može postojati sticaj između silovanja i obljube nad nemoćnim licem. U tekstu se zaključuje da ako se silovanje u našem krivičnom zakonodavstvu nekim budućim novelama definiše tako da obuhvati ne samo prinudnu obljubu ili prinudni sa njom izjednačen čin, već svaku takvu radnju protivno volji pasivnog subjekta (što je zahtev sadržan u Istambulskoj konvenciji) to će svakako dovesti i do potrebe za odgovarajućim redefinisanjem inkriminacije obljube nad nemoćnim licem, a ovaj zaključak je propraćen i konkretnim predlozima u de lege ferenda smislu.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka