Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 6, str. 65-76
Etape u razvoju Republike Srpske - formiranje, Dejton i mir
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Projekat:
Ljudska prava i vrednosti u biomedicini - Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija (MPNTR - 179023)

Sažetak
U ovom radu autor analizira ključne etape u razvoju Republike Srpske posle njenog formiranja 9. januara 1992. godine. U tom kontekstu on elaborira proces nastanka Republike Srpske, njenu međunarodnu verifikaciju Dejtonskim mirovnim sporazumom, postkonfliktnu konsolidaciju, kao i proces pokušaja ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini, kojima bi se redistribuirale nadležnosti između entitetskih i državnih organa vlasti. Ipak, u radu se naglašava da je Republika Srpska neupitna kategorija i da dosadašnji pokušaji SAD i EU za izmene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine nisu podrazumevale osporavanje dvoentitetske strukture države. U narednom periodu, kako procenjuje autor, biće pokušaja vodećih činilaca svetske politike da se redizajnira institucionalni okvir na nivou Bosne i Hercegovine, kao i da se ojačaju njeni pregovarački kapaciteti u preuzimanju obaveza u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji i Severnoatlantskom savezu.
Reference
*** Nacrt preporuka za promjenu Ustava FBiH. Sarajevo: Ekspertska grupa, http://www.republikainfo.com/index.php/top-teme/8840-ekskluzivno-nacrt-preporuka-za-promjenu-ustava-f-bih, 15/05/2013
*** (1994) Okvirni sporazum o Federaciji Bosne i Hercegovine. Vašington, 1. mart
*** (1995) Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Dejton, 21. novembar, http://www.oscebih.org/dejtonski_mirovni_sporazum/SR/home.htm, 14/04/2013
*** Ustav Bosne i Hercegovine (aneks 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma)
*** (2009) Ustavni amandmani. Butmir, 21. novembar
*** (1992) Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH. Sarajevo: Skupština srpskog naroda u BiH, 9. januar, http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Istorijske-odluke-za-nastanak-Srpske/lat/68633.html, 15/05/2013
*** (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1999) Konačna arbitražna odluka. 5. mart. Integralni tekst objavljen na - Internet, http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/arbitration/default.asp?content_id=42567, 15/04/2013
Đukanović, D. (2007) Hrvatsko pitanje u (post)dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Nova srpska politička misao - Analize, god. III, broj 5-6, str. 77-83
Đukanović, D. (2002) Bosna i Hercegovina - izmene entitetskih ustava. Međunarodna politika, Beograd, god. LVI, br. 1106, str. 16-18, april-jun
Đukanović, D. (2004) Izmene ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine - inicijative i mogućnosti. Međunarodni problemi, vol. 56, br. 2-3, str. 305-321
Đukanović, D. (2008) Bosna i Hercegovina između centralizacije i disolucije. Međunarodna politika, vol. 59, br. 1130-1131, str. 34-44
Fondacija Konrad Adenauer, Savet Evrope, EURAC Ustavna reforma. http://ustavnareforma.ba/bs/o_projektu.html
Holbruk, R. (1998) Put u Dejton - od Sarajeva do Dejtona i posle. Beograd: Dan graf
Miljuš, B., Đukanović, D. (2011) Dobrosusedski odnosi u svetlu srpsko-bosansko-hercegovačkog pitanja. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (2006) Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 25. mart
Radaković, M. (2002) Nastanak države: misija na Balkanu. Beograd: Computer Book
Todorović, Z. (2010) Rađanje Republike Srpske - mirovni planovi za Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. Nova srpska politička misao, vol. 18, br. 3-4, str. 29-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1306065DJ
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2017.