Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 43, br. 3, str. 283-299
O stavu radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema agrarnoj reformi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149042: Pravo Srbije u evropskoj perspektivi

Ključne reči: agrarna reforma; Kraljevina Srba; Hrvata i Slovenaca; Radikalna stranka; Ministarstvo za agrarnu reformu; zakon o uređenju agrarnih odnosa
Sažetak
Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljalo je jedno od najvažnijih pitanja u državi. Agrarna reforma je predstavljala kompleksnu državnu meru koja je imala ekonomski, socijalni i politički aspekt. Sve građanske političke partije su se, iz razloga političke prirode, izjasnile za rešenje agrarnog problema u vidu sprovođenja agrarne reforme. Političke stranke su vodeći računa o brojnosti agrarnih interesenata i činjenici da su seljaci predstavljali većinu biračkog tela formulisale svoje stavove prema agrarnoj reformi. Narodna radikalna stranka je bila jedna od najuticajnijih i po članstvu najbrojnijih u političkom životu zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Izlaganjem konkretnih poteza radikalskih ministara na rešavanju agrarnog problema, u radu je prikazan odnos Radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema agrarnoj reformi.
Reference
*** (1923) Rasprava dr Joce Laloševića - o agrarnoj reformi. Sombor
Čulinović, F. (1961) Jugoslavija između dva rata. Zagreb, I
Gaćeša, N.L. (1995) Agrarni programi građanskih političkih partija u Jugoslaviji između dva svetska rata. u: Gaćeša N. [ur.] Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 127-128
Gligorijević, B. (1970) Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji - 1919-1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Hribar, A. (1924) Agrarna reforma. Zagreb
Korać, V. (1920) Borba za agrarnu reformu. Beograd
Krkljuš, L. (2002) Pravna istorija srpskog naroda. Novi Sad: Prometej
Lalošević, J. (1920) Memorandum o agrarnoj reformi. Sombor
Lalošević, J. (1920) Agrarna reforma u Vojvodini. Sombor
Manakin, V., ur. (1932) Almanah Kraljevine Jugoslavije - IV. jubilarni svezak - 1929-1931. Zagreb: Glavno uredništvo Almanaha Kraljevine Jugoslavije
Marković, L. Ekonomsko-finansijski program Narodne Radikalne stranke. u: Finansijski problemi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd
Milenković, T. (1970) Stav Radikalne stranke prema agrarnoj reformi (1918-1929. godine). Istorija XX veka, Beograd, XI, 15
Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1920) Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme. u: Agrarna reforma, uredbe, naredbe i raspisi, Beograd-Zagreb, 12-17
Mirković, M. (1968) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Informator
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd, I
Šećerov, S. (1930) Pregled agrarnih odnosa u Jugoslaviji. u: Šećerov S. [ur.] Iz naše agrarne politike 1919-1929, Beograd
Šećerov, S. Istorija jugoslovenske agrarne reforme i agrarnog zakonodavstva od 1919. do 1934. Rukopisno odeljenje Matice srpske, M. 14029, 207-208
Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica hrvatska
Tomić, J. Kako da delimo zemlju. Novi Sad
Vilić, M. (1920) O agrarnom pitanju. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.