Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 2, str. 165-178
Digitalizacija prodaje oduzete carinske robe u carinskoj službi Republike Srbije
aUprava carina, Carinarnica Niš
bICRC Međunarodni komitet Crvenog krsta, Beograd

e-adresadnikolic635@gmail.com, deltarj@gmail.com
Sažetak
Oduzeta carinska roba i roba koja je ustupljena u korist države prodaje se od strane carinarnica u skladu sa Carinskim zakonom i Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa robom. Način prodaje carinske robe od strane carinarnica nije se menjao decenijama i vrši se isključivo putem javne prodaje, odnosno na javnim licitacijama koje se održavaju u carinarnicama širom Republike Srbije. Prodaja carinske robe putem licitacije, tj. javne prodaje u carinarnicama suočava se sa određenim problemima koji se sastoje u nepostojanju obuke carinskih službenika da vode licitacije, neiskustvu carinskih službenika u načinu vođenja licitacije, dogovaranju učesnika licitacije u pogledu licitiranja robe, kako bi se izbegla kupovina na prvim licitacijama i sačekala kupovina robe putem neposredne pogodbe, gde je početna cena znatno niža, postojanje organizovanih grupa koje svojim učešćem na licitacijama ne dozvoljavaju drugim učesnicima da učestvuju na javnom nadmetanju. Problemi koji su uočeni kod javne prodaje carinske robe imaju za posledicu manju uplatu sredstava u budžet usled kupovine robe i vozila po znatno nižim cenama. Usled pojave digitalizacije, razvoja interneta i elektronske obrade podataka, kao jedna od mogućnosti koja može u značajnoj meri da smanji probleme prilikom prodaje carinske robe pred-stavlja prodaja oduzete carinske robe koja bi se organizovala putem interneta. U samom radu daje se jedno rešenje koje koncepcijski doprinosi prodaji oduzete carinske ro-be putem interneta, koje može doprineti bržoj i efikasnijoj prodaji carinske robe, ostvarivanju većih prihoda od prodaje oduzete robe, mogućnosti da na licitacijama učestvuje veći broj licitanata, da lica koja učestvuju na licitacijama poznata su samo carinskim organima, ali ne i ostalim učesnicima na licitaciji. Ujedno prodaja robe putem interneta doprinela bi modernizaciji carinske službe u celosti.
Reference
*** (2010/2017) Carinski zakon. Službenik glasnik Republike Srbije, br. 18, 113
*** (2010/2018) Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom. Službeni glasnik RS, br. 93, 68
Ćuzović, S. (2013) Trgovina, principi, struktura, razvoj. Niš: Ekonomski fakultet Niš
Nikolić, Đ. (2011) Korupcija u robnim carinskim ispostavama, carinsko-prekršajnom i upravnom postupku i referatu prodaje robe. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 202-219
Peček, M. (2008) Elektronička reverzna aukcija kao efikasno sredstvo unapredjenja postupka nabavke. Ekonomska misao i praksa, 2, str. 215-236
Reynolds, K. (1996) Auctions: Going, Going, Gone! A Survey of Auction Types. Agorics Inc, www.agorics.com/Library/Auctions.html
Unković, M., Stokić, B. (2011) Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 191
Uprava carina (2012-2017) Statistički bilten, Beograd, elektronsko izdanje, br. I-IV 2012.g., I-IV 2014.g., I-IV 2016.g., I-IV 2017.g
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, str. 90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2002165N
primljen: 18.12.2018.
prihvaćen: 12.03.2019.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Pravo okrivljenog na obezbeđenje dovoljno vremena za spremanje odbrane u krivičnom postupku
Mamula Đorđe P.

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Lišenje života iz samilosti
Rešetar Dejan

Kultura (2011)
Literarni žurnalizam
Todorović Neda

prikaži sve [81]