Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 58, br. 1, str. 211-228
Bosna i Hercegovina kao državna zajednica sui generis - privremeno rešenje ili model za budućnost
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Rad obuhvata osnovne elemente ustavno-pravnog uređenja Bosne i Hercegovine (dalje: BiH), po mnogo čemu specifične i slože ne državne zajednice. Ona se sastoji od dva en ti teta: Republike Srpske i Federacije BiH, kao i od Brčko Distrikta, čiji je status karakterističan (zbog čega se u naučnim i stručnim raspravama i analizama neretko ističe da je reč o trećem entitetu BiH). Je dan od njenih entiteta, Federacija BiH, tako đe ima složen oblik državnog uređenja odnosno sastoji se od deset kantona. Ovakva situacija u ce lini, kao i aktivna uloga 'među narodne zajednice' u BiH, odražavaju se, između ostalog, i na ustavni i pravni poredak ove složene državne zajednice. Ustav i državnost BiH nisu utemeljeni državnim pravom, ni voljom naroda i građana, ni od strane legitimno izabranih institucija, već međunarodnim pravom i voljom međunarodne zajednice. Dakle, to je novi ustav, ustav tranzicije i ustav sačinjen po meri i modelu novog svetskog poretka. Analiza međunarodnih i unutrašnjih akata od ustavno-pravnog značaja, uz kritičke komentare i komparativne osvrte, pored ostalog, otkriva da ustavni sistem BiH pokazuje znatne razlike u odnosu na druge ustave u nizu karakteristika - u sadržini konstrukciji i leksici, što otežava logičko sređivanje i racionalno ovladavanje veoma složenom građom ustavne stvarnosti BiH, dajući joj generalno obeležje ustavnog sistema sui generis.
Reference
*** (2005) Republika Srpska - deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
*** (2001) Izborni zakon BiH. Službeni glasnik BiH, br. 23
*** (2009) Amandman na Ustav BiH. Službeni glasnik BiH, br. 25
Blagojević, M. (2008) Evropske integracije i Republika Srpska. Značenja, 62/53-55
Dmičić, M. (2005) Ustavnopravni status Republike Srpske u okviru BiH - normativno i stvarno. Banja Luka: ANURS
Đukić-Veljović, Z. (1974) Ustavnopravni problemi raspodele funkcija između federacije i federalnih jedinica. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2/135-146
Ekmečić, M. (2001) Početak rata u BiH, spoljni uzroci građanskog rata u BiH. Beograd
Fira, A. (2002) Ustavno pravo BiH. Novi Sad
Jovičić, M. (1984) Veliki ustavni sistemi. Beograd
Jovičić, M. (1963) Referendum u svetu i kod nas. Strani pravni život, 39/5
Kunić, P. (2005) Deformacija Dejtonskog sporazuma ka unitarnoj Bosni i Heregovini. u: Republika Srpska - deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, Banja Luka: ANURS, 153
Kutlešić, V. (1994) Federacija ili konfederacija po Ustavu SRJ. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 3-4, str. 417-421
Kuzmanović, R. (2004) Eseji o ustavnosti i državnosti. Banja Luka
Kuzmanović, R. (2004) Savremene ustavne promjene kao način kodifikacije i konstitucionalizacije vlasti i društva. u: Ustav lex superior, Beograd, 270
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Banja Luka: Pravni fakultet
Kuzmanović, R. (2004) Ustavne promjene između stvarnog i normativnog. u: Eseji o ustavnosti i zakonitosti, Banja Luka, 376
Lukić, V., Popović, V. (1996) Dokumenti - Dejton - Pariz. Banja Luka: Institut za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju
Marković, R. (1988) Specifičnosti ustavnopravnog položaja SR Srbije kao federalne jedinice. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4/461-466
Mijanović, G. (2000) Podjela nadležnosti između institucija BiH i entiteta. Banja Luka - Srpsko Sarajevo: ANURS
Miljko, Z. (2006) Ustavno uređenje BiH. Zagreb
Popović, M. (1997) Pravna priroda Republike Srpske. u: Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske, Banja Luka, 54
Savić, S. (2000) Konstitutivnost naroda u BiH - pravna priroda preambule. Banja Luka
Sokol, S., Smerdl, B. (1988) Ustavno pravo. Zagreb: Informator
Stanković, M. (2008) Federalizam u Africi - slučaj Etiopije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 242-261
Trnka, K., i dr. (2004) Komentar Ustava Federacije BiH i Republike Srpske. Sarajevo: Centar za promociju civilnog društva
Vučić, O. (2005) Promene i trajanje ustava. Beograd: Dosije
Vukadinović, R.D. (2006) Pravo Evropske unije. Banja Luka - Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka