Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 204  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 45-56
Bosna i Hercegovina kao činilac zapadnobalkanskog bezbjednosnog potkompleksa
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaboris.tucic@fbn.unibl.org
Ključne reči: BiH; zapadnobalkanski bezbjednosni potkompleks; politička bezbjednost; socijetalna bezbjednost; Srbija; Hrvatska; evropski bezbjednosni identitet; EU; NATO
Sažetak
Oslanjajući se na osnovne teorijske postavke Kopenhaške škole, a posebno sektorsko poimanje bezbjednosti te teoriju regionalnog bezbjednosnog kompleksa, u radu se analizira bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini (BiH), njene implikacije na šire, zapadnobalkansko bezbjednosno okruženje, kao i doprinos kojeg bezbjednosna situacija u BiH ostvaruje u kontekstu diferenciranja zapadnobalkanskog bezbjednosnog potkompleksa u odnosu na širi evropski bezbjednosni identitet pod čijim uticajem se region nalazi. Cilj rada je da se ukaže na ključne faktore koji determinišu bezbjednosnu situaciju u BiH i regionu, kao i na specifičnost bezbjednosnog konteksta u BiH koja se ogleda u suštinskoj neodvojivosti njegove političke i socijetalne dimenzije, jer je pitanje kolektivnog identiteta u BiH, kao kategorije socijetalne bezbjednosti, isključivo pozicionirano na etnopolitičkim premisama manifestovanim kroz njenu dejtonsku ustavnu strukturu i konsocijativni karakter njenog političkog sistema. Samim tim, jedan od zaključaka rada jeste da se uzroci nepovoljne bezbjednosne situacije u BiH te njenih negativnih implikacija po region, primarno moraju tražiti u permanentnom konfliktu tri etnopolitička identiteta i disfunkcionalnosti političkih mehanizama za njihovo rješavanje, kao i neadekvatnosti politika koje ključni reprezenti evropskog bezbjednosnog identiteta, poput Evropske unije i NATO-a, primjenjuju prema dejtonskoj BiH gotovo od njenog uspostavljanja.
Reference
*** (2016) Odluka o sistemu koordinacije u procesu evropskih integracija u BiH. Službeni glasnik BiH, br. 8
*** (2020) Plenković pred Općom skupštinom UN tražio novi izborni zakon u BiH. Nacional, Preuzeto 24.02.2021. https:// www.nacional.hr/plenkovic-pred-opcom-skupstinom-un-a-trazio-novi-izborni-zakon-u-bih/
Bakić, J. (2011) Jugoslavija - razaranje i njegovi tumači. Beograd: Službeni glasnik
Bardutzky, S. (2010) The Strasbourg Court on the Dayton Constitution: Judgment in the case of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, 22 December 2009. European Constitutional Law Review, 6(2): 309-333
Buzan, B., W, ver O. (2003) Regions and powers: The structure of international security. Cambridge University Press
Dupljak, R. (2001) Karakter rata u BiH 1992 -1995. Sarajevo: Institut Ibn Sin
European Commission (2019) Communication to the European Parliament and the council: Opinion on Bosnia and Herzegovina's application for membership of the European Union. Brussels, COM 261 Final
Hanau, S.R. (2017) A new regional cold war in the Middle East and North Africa: Regional security complex theory revisited. International Spectator, 52(4): 93-111
Hrvatski medijski servis (2020) Čović - nećemo odustati dok ne osiguramo jednakopravnost hrvatskog naroda na svim razinama vlasti. Preuzeto 24. 02. 2021. https://hms.ba/covic-necemo-odustati-dok-ne-osiguramo-jednakopravnost-hrvatskog-naroda-na-svim-razinama-vlasti/
Huseinović, S. (2018) Hrvatska ne smije zatvoriti BiH. Dojče Vele, Preuzeto 26.03.2021. https://www.dw.com/bs/pelje%C5%A1ki-most-hrvatska-ne-smije-zatvoriti-bih/a-44867189
International Crisis Group (2011) Bosna i Hercegovina - Šta Republika Srpska hoće. Sarajevo: ICG
Jazvić, D. (2019) Pelješki most Sarajevo više ne može pokušati zaustaviti. Večernji list, Preuzeto 27. 03. 2021. https://www.vecernji.hr/vijesti/peljeski-most-sarajevo-vise-ne-moze-ni-pokusati-zaustaviti-1333351
Kelly, R.E. (2007) Security Theory in the 'new regionalism'. International Studies Review, 9(2): 197-229
Kovačević, M. (2019) Ograničenja transformativne moći Evropske unije i Zapadni Balkan. Međunarodni problemi, 71(1), 26 -49
Leka, G. (2020) North Macedonia within Western Balkans sub-regional security Complex: A theoretical approach. International Journal of Innovation and Scientific Research, 49(2): 206-215
Maksimović, D. (2019) Deklaracija s predumišljajem?. Dojče Vele, Preuzeto 21. 02. 2021. https://www.dw.com/sr/bih-deklaracija-s-predumi%C5%A1ljajem/a-50496129
Narodna skupština Republike Srpske (2017) Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111
Narodna skupštine Republike Srpske (2021) Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa zahtjevom za podnošenjem izvještaja Visokog predstavnika o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma za period 1995-2020 godine. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 17
Office of the High Representative (2021) General information. Preuzeto: 30.03.2021. http://www.ohr.int/about-ohr/general-information/
Panić, B. (2009) Societal security: Security and identity. Western Balkans Security Observer, English Edition, 13, 28-39
Radio Slobodna Evropa (2019) Pentagon - ruski maligni uticaj na Evropu. Preuzeto 27. 03. 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/pentagon-ruski-maligni-uticaj-na-evropu/30033296.html
Skočajić, J.N., Grizold, A. (2017) The complex of security in the Western Balkans: Processes and issues. Teorija in praksa, 54(2), 241-264
Stranka demokratske akcije (2019) Programska deklaracija. Preuzeto 28. 03. 2021. http://sda.ba/assets/img/programska_deklaracija_sda.pdf
Todorova, M. (2015) Imaginarni Balkan. Zagreb: Naklada Ljevak
United Nations Security Council (2021) Consolidated list of individuals, entities and other groups related to terrorism: Generated on 21 April 2021. Retrieved 27. 03. 2021. https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Vučić, S., Milenković, M. (2014) Makedonija - faktor stabilnosti ili nestabilnosti u regionalnom podkompleksu Zapadni Balkan?. Međunarodni problemi, vol. 66, br. 3-4, str. 423-442
Vukoičić, J. (2018) Islamistički terorizam na Balkanu. u: Zbornik radova sa naučne konferencije 'Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala - savremeni izazovi terorizma i migrantske krize', Banja Luka: Fakultet bezbjednosnih nauka, 103-117
W, ver O. (2011) Politics, security, theory. Security dialogue, 42(4-5), 465-480
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2101045T
primljen: 25.06.2021.
prihvaćen: 05.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka