Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 1, br. 2, str. 151-181
Kako se povijest narugala istoriji ili - zašto se nije obistinilo i kako danas razumijevati Višnjićevo poetsko predskazanje 'drumovi će poželjet turaka, al turaka nigde biti neće' - Turci, Srbi i neoosmanizam: ishodišta i ozbiljenja
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: neoosmanizam; kemalizam; savremena Turska; islam; panislamizam; strategijska dubina; real-politika; kurdsko pitanje; međunarodni odnosi; bezbjednost; evropske integracije; NATO; zapadni Balkan; Srbi; Srbija; BiH; ekonomija; nacionalni identitet i interes; duhovnost
Sažetak
Politika koju vodi savremena turska država u posljednjoj deceniji, kako na unutrašnjem planu, tako, još i više, na spoljnjem, na međunarodnoj sceni, inspirisana je i određena principima, parametrima koje možemo definisati kao neoosmanizam. Ta ideološka orijentacija i politička praksa ima svoje ishodište u načelima i praksi političkog djelovanja u vrijeme Osmanskog carstva, koju vodeći turski političari danas, okupljeni u i oko Partije pravde i razvoja, koju predvodi aktuelni premijer Turske Redžep Tajip Erdogan, nastoje ne samo da rehabilituju nego i implementiraju postulate njegove vlasti i vrijednosti, koje su imanentne islamu. Na međunarodnom planu, a jedan od pravaca i ciljeva djelovanja jeste i Balkan, dakle i srpski narod i njegove države (Srbija, BiH i dr.), neoosmanistička turska politika se legitimiše i osvješćuje doktrinom koju je njen autor, turski ministar inostranih polsova, Ahmet Davutoglu, nazvao strategijska dubina. Srbi se, dakle, nalaze pred izazovom suočavanja sa neoosmanizmom kao politikom koja će posljedičiti novim geo-političkim redizajniranjima balkanske, maloazijske, blisko-istočne, srednjoazijske i kavkaske konfiguracije moći i uticaja, pa je bitno pitanje kakav će istorijski odgovor oni dati na taj izazov. Autor pledira da se odgovor i odnos srpskog naroda i njegovih država spram neoosmanizma temelji na načelima i vrijednostima real-politike.
Reference
*** (2011) u: Sačuvati mir u Bosni - mitovi, izazovi, šanse (zbornik radova), Beograd: Čigoja štampa
*** (1997) u: Islam, Balkan i velike sile - zbornik radova, Beograd: Istorijski institutu SANU
Andrić, I. (2011) Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Bijeljina: NIP Orfej
del Val, A. (1998) Islamizam i Sjedinjene Države - alijansa protiv Evrope. Beograd: Službeni list SRJ
Ekmečić, M. (2010) Evropa nije čokolada već vojni blok - intervju sa Miloslavom Rajkoviće za Večernje novosti. Beograd, 29. avgust
Ekmečić, M. (2011) Živimo u doba rata objavljenog istorijskoj nauci. Pečat, Beograd, br. 166, 20. maj
Filandra, Š. (1998) Bošnjačka politika u XX. stoljeću. Sarajevo: Sejtarija
Hećimović, E. (2009) Šta Turska hoće na Balkanu?. Dani, Sarajevo, 27. oktobar
Inaldžik, H. (1974) Osmansko carstvo. Beograd: Srpska književna zadruga
Izetbegović, A. (1990) Islamska deklaracija. Sarajevo, Bosna
Izraeli, R. (2011) Podrška islamu je ubistvo hrišćanstva, intervju sa N. Jovanović. Pečat, Beograd, br. 173, 8. jul
Jevtić, M. (2011) Albansko pitanje i religija. Beograd: Centar za proučavanje religije i versku toleranciju
Jović, D. (2010) Nova turska vanjska politika i pitanje Bosne i Hercegovine. Političke analize, Zagreb, br 1, februar
Kalajić, D. (1987) Kvazi Arapi protiv Evropljana. Duga, Beorad, 5.-19. septembar
Lalić, V. (1997) Turska bez Ataturka - potresi na Bosforu. Beograd: Filip Višnjić
Milošević, Z. (2010) Turska i neoosmanizam. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nagradić, S. (2005) O islamizaciji u Bosni i Hercegovini danas. Večernje novosti, Beograd, avgust, Preštampano u knjizi Religija, crkva i politika, GrafoMark, Laktaši, 2007, str. 137-145
Nojman, I.B. (2011) Upotreba drugog - istok u formiranju evropskog identiteta. Beograd: Službeni glasnik
Somun, H. (2010) Zašto je Turska (bila) antisrpska. Dani, Sarajevo, br. 681, 10. septembar
Tanasković, D. (2010/2011) Neoosmanizam - povratak Turske na Balkan. Beograd: Službeni glasnik, 2. izdanje
Tanasković, D. (2011) Treba biti oprezan prema neoosmani- stičkoj dimenziji Turske, intervju dat B. Mitrinović. Politika, Beograd, 1. jul
Tanasković, D. Vuk dlaku menja, ali ćud nikada - zelena transverzala je planski napravljena, intervju sa Zoranom Hr. Radisavljevićem. Nova Zora, br. 30 i 31, SPiKD Prosvjeta, Bileća-Ggacko, ljeto i jesen
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Trifković, S. Zelena transverzala - geopolitička osnova neoosmanizma na evropskom jugoistoku. u: Neoosmanizam i Republika Srpska, okrugli sto, Banja Luka, 9. septembar 2010, a nakon toga objavljen u septembarskom broju beogradskog časopisa Geopolitika
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/pol1102151N
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Vojno delo (1992)
Islamski činilac u jugoslovenskim sukobima
Samardžić Radovan

Politeia (2011)
Neoosmanizam versus panislamizam
Jevtić Miroljub

Kultura (2010)
Pragmatični informacijski neoplatonizam (PIN) kod etičke akcije
Pavlović-Aleksić Lana

prikaži sve [30]