Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 13, br. 1, str. 9-33
Izgradnja evropskog identiteta - od dima iz dimnjaka
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresadpopadic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149018D: Psychological problems in the context of social changes

Sažetak
Prva Jugoslavija i njene naslednice nastajale su u periodima žestokih etničkih sukoba i bile su relativno kratkotrajne državne tvorevine, što je doprinelo visokoj izraženosti etničkih identiteta i etnonacionalizma kao i endemskoj slabosti građanskog identiteta njihovih stanovnika. U ovom tekstu opisana su tri pokušaja učinjena u ovim državama da se izgradi nacionalni identitet koji bi služio kao protivteža etničkom identitetu i smanjio rizik etničkih konflikata: promovisanje jugoslovenstva u SFRJ, razvijanje građanskih identiteta u državama-naslednicama, i promovisanje evropskog identiteta u Srbiji. Jedna od prepreka ka takvom cilju dolazi i iz lingvističke konfuzije koja je već dugo vremena prisutna u svakodnevnom, političkom i naučnom diskursu. Značenje jugoslovenstva variralo je od vezanosti za državu do supra-etničkog identiteta sedme nacije. U srpskom jeziku ne postoji reč koja bi označila nacionalni a ne etnički identitet njenih građana. Izraz 'evropski identitet' se koristi namerno nejasno, (kao geografska pripadnost, prihvatanje sistema vrednosti, članstvo u političkoj zajednici itd.) što povećava konfuziju u javnom govoru. Trenutno, velike nade se polažu na razvijanje pozitivnih stavova prema evropskim integracijama i razvoju tzv. evropskog identiteta. Ono što nedostaje da bi taj proces bio efikasniji je udaljavanje od primordijalističkih shvatanja identiteta, relativno razvijen i stabilan nacionalni identitet, i konsenzus među političkom elitom o neophodnosti takvog puta. U sadašnjim uslovima, proevropska kampanja se sprovodi putem nejasnih poruka ali, mada je takva (ili možda baš zato što je takva) ima veće šanse na uspeh od prethodna dva pokušaja čije perspektive su izgledale svetlije.
Reference
*** (2008) Serbia 2007. self-isolation: The reality and the goal. Beograd: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Baćević, L.J. (1990) Nacionalna svest omladine. u: Mihailović Srećko i dr. [ur.] Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Baćević, L.J. (2001) Srbi i Evropa - javno-mnenjske pretpostavke integrisanja Srbije u evropsku zajednicu. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Balibar, E. (2001) Nous citoyens d'Europe?. Paris: La Découverte
Bogosavljević, S. (2007) Evropa i Srbija u Evropi u svesti građana Srbije. u: Lutovac Zoran [ur.] Političke stranke u Srbiji i Evropska unija, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Brubaker, R., Cooper, F. (2000) Beyond 'Identity'. Theory and Society, 29, 1-47
Coser, L.A. (1956) The function of social conflicts. New York, itd: Free Press
Dvorniković, V. (1939) Karakterologija Jugoslovena. Beograd: Kosmos
Đorđević, M., ur. (2003) Srpska konzervativna misao. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Eriksen, T.H. (2001) Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: The significance of personal experiences. u: Ashmore, Jussim, Wilder [ur.] Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction, Oxford: Oxford University Press, pp. 42-70
Franceško, M., Kodžopeljić, J.S., Mihić, V. (2005) Evropski identitet u Srbiji i Crnoj Gori. Psihologija, vol. 38, br. 2, str. 149-165
Gvozden, V. (2008) Some remarks on the relationship between European identity and the European Union. u: Hanshew K. [ur.] EU=Europe?, Euroskepticism and European identity, Munchen: Forost, Forost Arbeitspapier Nr. 45, 9-16
Gvozden, V. (2007) Evropska Unija i / ili evropski identitet. Habitus, 8(14): 37-48
Hewstone, M. (1996) Contact and categorization: Social psychological interventions to change intergroup relations. u: Macrae C.N., Stangor C., Hewstone M. [ur.] Stereotypes and stereotyping, New York: Guilford, pp. 323-368
Imami, P. (2000) Srbi i Albanci kroz vekove. Beograd: Radio B92
Jacobs, D., Maier, R. (1998) European identity: Construct, fact and fiction. u: Gastelaars M., de Ruijter A. [ur.] A united Europe: The quest for a multifaceted identity, Maastricht: Shaker, str. 13-34
Janičić, B.B., Mihić, V., Šakotić-Kurbalija, J.M. (2005) Odnos između evropskog i nacionalnog identiteta i rigidnosti kao crte ličnosti. Psihologija, vol. 38, br. 4, str. 461-472
Jansen, S. (2005) Antinacionalizam - etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu. Beograd: Biblioteka XX vek
Jović, D. (2009) Yugoslavia a State That Withered Away. West Lafayette (Ind.): Purdue University Press
Jović, D. (2001) Razlozi za raspad socijalističke Jugoslavije kritička analiza postojećih interpretacija. Reč, (628): 91-157
Kardelj, E. (1996) O društvenim i političkim osnovama FNRJ. u: Kardelj E. [ur.] Problemi naše socijalističke izgradnje, Beograd: Kultura, knjiga II, str. 266-267
Kostovicova, D. (2004) Post-socialist identity, territoriality and European integration: Serbia's return to Europe after Milosevic. GeoJournal, 61(1): 23-30
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2007) Struktura preferencija ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca. Psihologija, vol. 40, br. 4, str. 567-585
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2009) Preferencije ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca Srbije. Sociološki pregled, vol. 43, br. 4, str. 503-523
Lendvai, P. (1991) Yugoslavia without Yugoslavs: The roots of the crisis. International Affairs, 67, 251-261
Marković, P.J. (2001) Odnos partije i Tita prema jugoslovenskom i nacionalnom identitetu. u: Sekelj L. [ur.] Identitet: Srbi i/ili Jugosloven, Beograd: Institut za evropske studije, pp. 13-62
Matvejević, P. (1983) Jugoslavenstvo danas - pitanja kulture. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Milošević-Đorđević, J.S. (2003) Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Psihologija, vol. 36, br. 2, str. 125-140
Mitov, P. (1997) Euro-orientations, Euro-attitudes, Euro-utopias. u: Jakšić Božidar [ur.] Frontiers: The Challenge on Interculturality, Beograd: Forum za etničke odnose, pp. 179-188
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Biblioteka XX vek
Robyn, R., ur. (2005) The changing face of European identity. London: Routledge
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Smith, A.D. (1992) National identity and the idea of European unity. International Affairs, Vol. 68, No. 1, str. 55-76
Stojković, B. (1993) Evropski kulturni identitet. Niš: Prosveta
Tajfel, H. (1978) Interindividual behaviour and intergroup behaviour. u: Tajfel H. [ur.] Differentiation between social groups, London: Academic Press, str. 27-59
Turner, J.C., Hogg, M.A., Oakes, P.J., Reicher, S.D., Wetherell, M.S. (1987) Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Cambridge, MA: Basil Blackwell, Inc
Vasović, M. (1990) Percepcija društvenih sukoba. u: Mihailović S. [ur.] Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, Beograd: Institut društvenih nauka, pp. 58-76
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PsIstra1001009P
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2011.