Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, br. 29, str. 57-65
Planiranje i upravljanje predelima banjskih mesta u Srbiji sa posebnim osvrtom na izabrane studije slučaja
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresatijana@iaus.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 16007

Sažetak
U ovom radu dat je pregled zakonskog okvira planiranja i uređenja predela u Srbiji. Posebno je istaknuto da je u Srbiji u toku proces ratifikacije Evropske konvencije o predelu (EKP) kao i usvajanja Prostornog plana Republike Srbije (PPRS) koji je predvideo obavezu izrade studije 'Karakterizacija predela Srbije' kao i pilot projekata 'Karakterizacija predela' za izdvojena prioritetna područja gde su posebno istaknute banje, kao turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da je značajan pomak u razvoju metodološkog okvira za planiranje i upravljanje predelom u Srbiji učinjen uključivanjem ove tematike u proces izrade Prostornog plana Republike Srbije, pored pregleda strateških obaveza koje proističu iz ovog dokumenta, a odnose se na planiranje i uređenje predela Srbije, kao primer postojeće prakse izdvojene su studije slučaja Vrnjačke Banje i Pribojske Banje u kojima je u procesu izrade planske dokumentacije posebna pažnja posvećena zaštiti i unapređenju predela. Pored toga, kao prilog dat je predlog preliminarne tipologije predela Vrnjačke Banje u okviru granica Generalnog urbanističkog plana kao i Pribojske Banje u okviru granica Plana detaljne regulacije. Uvažavajući obuhvat planova, predeli su definisani kao kulturni, a detaljnijom analizom kao urbani i ruralni predeli. U okviru ova dva tipa predela izdvojena su područja: urbano područje, jezgro banje i peri-urbano područje, a u okviru ruralnog šumsko i poljoprivredno područje. Jedan od osnovnih zaključaka ovog rada jeste da je neophodno uključivanje tematike predela u zakonske okvire koji promovišu prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu prirode i životne sredine, što je značajan preduslov za adekvatno planiranje i upravljanje predelima Srbije.
Reference
*** (2010) Prostorni plan Republike Srbije. Republička agencija za prostorno planiranje, Nacrt PPRS
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 72 i 81
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (1992) Zakon o banjama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 80
*** (2005) Generalni plan Vrnjačke Banje 2005-2021. Službeni list opštine Kraljevo, br. 12, jul
Bennet, F.A. (2003) Linkages in the landscape, the role of corridors and connectivity in wildlife conservation. Gland: IUCNThe World Conservation Union
Crnčević, T. (2005) Sistem zelenih površina u funkciji zaštite životne sredine - primer Vrnjačke Banje i Vršca. Arhitektura i urbanizam, br. 16-17, str. 31-39
Crnčević, T., Bakić, O. (2008) The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA. Spatium, br. 17-18, str. 92-97
Cvejić, J., Vasiljević, N., Tutundžić, A. (2008) Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelima. Beograd: Šumarski fakultet
Fry, L.A.G. (2001) Multifunctional landscapes: Towards tran disciplinary research. Landscape and Urban Planning, 57, str.p. 159-168
Marić, I., Pucar, M., Bakić, O. (2005) Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma. Arhitektura i urbanizam, br. 16-17, str. 21-30
Marić, I., Bogdanov, A., Manić, B. (2009) Arhitektura vila kao element identiteta Vrnjačke Banje. Arhitektura i urbanizam, br. 26, str. 36-44
Marušić, I. (2006) Landscape typology and landscape changes: What we have learnt from endeavours to implement European Landscape Convention in Slovenia. u: Meeting of the workshops for the implementation of the European Landscape Convention (4th), Ministry of the Environment and Spatial Planning Republic of Slovenia, Ljubljana, Proceedings
Norberg-Šulc, K. (1999) Egzistencija, prostor i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga
Pušić, L.M. (2004) Sustainable development and urban identity: A social context. Spatium, br. 11, str. 1-6
Republička agencija za prostorno planiranje (2009) Strategija prostornog razvoja Srbije, studijsko-analitička osnova 'Vrednosti predela i fizičke strukture naselja Srbije kao elementi kulture i identiteta'
Tomić, V. (2009) Principi održivog uređenja prostora i razvoja naselja. INFO, 4/2009
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2010.