Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 27  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 54, br. 7-9, str. 11-29
Poslovni sistem franšizinga - šansa za privrednike u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: franšizing; ugovor o franšizingu; 'Business format franchising'; Nacrt Građanskog zakonika
Sažetak
Franšizing, kao posao ugovorne kooperacije između pravno nezavisnih subjekata, predstavlja veoma efikasan oblik širenja mreže privrednog poslovanja u domenu uspostavljanja sistema prodaje roba i vršenja usluga po određenom, standardizovanom, sistemskom modelu. Franšizing je provereno uspešan model poslovne saradnje za oba kooperanta (obe ugovorne strane - davaoca i korisnika franšizinga). Hronološki gledano, od svog nastanka do danas, franšizing se razvijao poprimajući sve složenije oblike sa sve većim stepenom integracije u sistem, sve do današnjeg razvijenog oblika business format franchising-a. Zbog svojih nesumnjivih prednosti u domenu savremenog privrednog poslovanja, kao i koristi koje ustanovljavaju za obe ugovorne strane, franšizni poslovi su široko prihvaćeni širom sveta. Imajući u vidu trenutno stanje srpske privrede, potrebu za novim efikasnijim oblicima poslovanja kao i za pronalaženjem uspešnijih vidova investiranja, evidentno je da bi brži i uspešniji razvoj franšiznih poslova bio veoma potreban i preporučljiv. U radu se, pored specifičnosti franšizing posla i pratećih ugovora, analiziraju potrebe i mogućnosti srpske privredeza razvoj ovog oblika privrednog poslovanja. U kontekstu uslova za razvoj franšizinga naročita pažnja posvećena je pravnom okviru čiju okosnicu predstavljaju rešenja data u Nacrtu Građanskog zakonika.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka