Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 2, str. 131-142
Šetač (flaneur) u Torinu - percepcija prostora u radovima Fridriha Ničea i Valtera Benjamina
Technical University of Berlin, Berlin, Germany

e-adresatheresa.rauch@live.com
Ključne reči: Fridrih Niče; Valter Benjamin; flaneur; atmosfera; urbani pejzaž; metropola
Sažetak
Ovaj rad će pokušati da napravi razliku izmedju tri različite vrste prostorno-atmosferskog iskustva na osnovu teorija Hermana Šmitsa (Hermann Schmitz) i Roberta Višera (Robert Vischer). Osim toga, rad povezuje ove metode sa likom šetača (flaneur) u knjizi "Odlomci Valtera Benjamina" (Walter Benjamin's Passages) kao i dnevnicima o Torinu Fridriha Ničea (Friedrich Nietzsche). Ova dva koncepta flaneur-a se mogu posmatrati kao konfliktna. Za Benjamina je šetnja gradom sredstvo intelektualne stimulacije, sa fokusom na impulse iz urbanog pejzaža koji se zatim utkane u asocijativni, oscilirajući tok misli, često komentarušući urbanog šetača kao glumca u kapitalističkom društvu. Za razliku od toga, Niče smatra da doživljaj arhitektonskog prostora može biti sagledan kao sveobuhvatna sinteza unutrašnjeg života i spoljašnjeg iskustva, tj. preplitanje misli i pokreta, udomljujući (pomirujući) novu kreativnu dispoziciju sa stanjem svesti.
Reference
Benjamin, W. (1982) Das Passagenwerk. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Böhme, G. (2007) Einfühlung und phänomenologische Reduktion. Berlin: LIT
Burke, E. (1989) Vom Erhabenen und Schönen. Hamburg: Meiner
Grave, J. (2011) Metzler Handbuch Kunstwissenschaft. Stuttgart: J.B. Metzler
Nietzsche, F. (2014) Die Fröhliche Wissenschaft. Wir Furchtlosen. Hamburg: Meiner
Nietzsche, F. (2005) Ecce Homo. Wie man wird, was man ist. München: dtv Verlag
Nietzsche, F. (2003) Sämtliche Briefe, Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. München: dtv Verlag
Schmitz, H. (2015) Der Leib, der Raum und die Gefühle. Bielefeld: Aisthesis Verlag
Vischer, R. (1927) Drei Schriften zum ästhetischen Formgefühl. Halle-Saale: Niemeyer
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1802131R
primljen: 01.12.2017.
prihvaćen: 01.06.2018.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka