Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 8, br. 4, str. 86-97
Potencijali za razvoj planine Goč kao destinacije ruralnog turizma
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresasnezana.milicevic@kg.ac.rs, djnatasha11@gmail.com
Sažetak
Ruralna područja predstavljaju značajan potencijal za razvoj turizma. Ruralni turizam podrazumeva boravak turista u ruralnim područjima, koji žele da ostvare kontakt sa prirodom, da upoznaju kulturu i tradiciju mesta u kome borave, ali i da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima ruralnog stanovništva. Srbija je zemlja koja poseduje brojna sela i izvanredne potencijale za razvoj ruralnog turizma. Uprkos tome, ruralni turizam u Srbiji nedovoljno je razvijen. Odličan primer za ovakvo stanje u našoj zemlji jeste planina Goč. Turizam na planini Goč, i pored postojanja faktora atraktivnosti, nije na adekvatan način razvijen. Predmet ovog rada je analiza resursa za razvoj turizma na planini Goč, sa ciljem da se identifikuju ključni potencijali za razvoj ruralnog turizma. Poseban doprinos rada se ogleda u davanju smernica za budući razvoj planine Goč kao destinacije ruralnog turizma. Ruralni turizam na planini Goč mogao bi da doprinese zaštiti ruralne sredine i očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa, ali i da ekonomski motiviše ruralno stanovništvo da ostane na selu. Osim toga, ruralni turizam predstavljao bi značajan faktor održivog razvoja sela. Poseban akcenat u radu se stavlja na saradnju između javnog i privatnog sektora, kao ključnog faktora u razvoju ruralnog turizma.
Reference
*** (2005) Program razvoja opštine Vrnjačka Banja 2005-2015. Beograd: Republički zavod za razvoj
*** (2004) Rural Tourism Europe: Experience, Development and Perspectives. World Toursm Organization
*** (2015) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku, Preuzeto sa: www.stat.gov.rs
*** (2011) Javno-privatno partnerstvo u ruralnom turizmu. Beograd: MDG Achivment Fund
*** (2011) Master plan održivog razvoja turizma u Srbiji. Beograd: MDG Achivement Fund
Bjeljac, Ž., Lović, S. (2012) Ruralni turizam u Banatu. u: Prvi stručni skup o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Kragujevac, Udruženje Domaćini za seoski turizam, 8-18
Borović, D.J. (2008) Kulturno-istorijsko nasleđe Vrnjačke Banje. u: Ruđinčanin B., Topalović O. [ur.] Vrnjačka Banja na početku 21. veka, Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka dr Dušan Radić, str. 497-529
Brčeski, I., Čikara, D., Maksimović, A. (2010) Lokalni Akcioni Ekološki Plan Vrnjačka Banja (LEAP). Opština Vrnjačka Banja: Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC)
Čikić, J., Jovanović, T. (2015) Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini. Novi Sad: Prirodno matematički fakultet
Dimitrovski, D.D., Todorović, A.T., Valjarević, A.D. (2012) Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in the Region of Gruţa, Serbia. Procedia Environmental Sciences, 14: 288-297
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Kovačević, T. (2010) Goč i podgorina. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Mijatov, M. (2012) Melenci: Potencijal za razvoj ruralnog i banjskog turizma. u: Prvi stručni skup o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Kragujevac, Udruženje Domaćini za seoski turizam, 187-199
Milićević, S., Podovac, M. (2012) Potencijali planine Goč za razvoj ruralnog turizma. u: Prvi stručni skup o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Kragujevac, Udruženje Domaćini za seoski turizam, 75-83
Milićević, S., Podovac, M., Čavlin, M. (2015) Resources for development of the Rača Municipality as a rural tourism destination. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 3, str. 751-765
Podovac, M., Milićević, S. (2013) Preduzetništvo u funkciji razvoja ruralnog turizma planine Goč. u: USPON, Preduzetništvo kao šansa, Valjevo: Poslovni fakultet, 155-160
Prodanović, R., Mutibarić, J. (2011) Selo i poljoprivreda Srbije i novi koncept integralnog ruralnog razvoja. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 2, str. 67-79
Radonjić, D. (2011) Održivi razvoj ruralnog turizma. Beograd: Univerzitet Singidunum, Master rad
Rsovac, B. (2008) Naseljena mesta. u: Ruđinčanin B., Topalović O. [ur.] Vrnjačka Banja na početku 21. veka, Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka dr Dušan Radić, str. 60-71
Ruđinčanin, B. (2008) Turizam. u: Ruđinčanin B., Topalović O. [ur.] Vrnjačka Banja na početku 21. veka, Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka dr Dušan Radić, str. 321-333
Šarčević, B. (2008) Goč, šume i Zapadna Morava. u: Ruđinčanin B., Topalović O. [ur.] Vrnjačka Banja na početku 21. veka, Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka dr Dušan Radić, str. 287-303
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1504086M
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka