Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 34  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 7, br. 2, str. 142-151
Zemlja, čovek, nebo - duhovni aspekti fizičkog vežbanja
Niš

e-adresaivica.zzivkovic@gmail.com
Sažetak
Nova naučna otkrića u kvantnoj fizici o strukturi univerzuma daju NAM mogućnost da na nov način sagledamo odnos između fizičkog vežbanja i hrišćanske teologije stvaranja, u skladu sa osnovnim hipotezama teoantropocentrične teorije o razvoju fizičke kulture. Čovekova uloga u svetu, naročito u njegovom kretanju, jeste da posreduje, odnosno da bude činilac povezivanja ili most između Boga i sveta. On to može učiniti ukoliko svoje kretanje harmonizuje sa tokovima prirode, kao izraz ljubavi i prihvatanja tvorevine i njenog Tvorca. Pokret je ogledalo čovekovog intelektualnog, emotivnog i duhovnog stanja, a telo je oruđe za ostvarivanje harmonije među njima. Ono je samim tim i instrument ljubavi prema Bogu, u obostranom davanju i primanju u koje je uključeno i polje sveg stvorenog sveta.
Reference
Avramović, Z. (2018) Spirit and Body in the World of Modern Technology. Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove, 5(2): 24-35
Kubat, L. (2016) Patrologija. Kragujevac: Kalenić
Živanović, N., Milošević, Z. (2018) Physical Culture Between Rationalism and Theoanthropocentrism. Physical education and sport through the centuries, 5(2): 5-16
Živanović, N., i dr. (2019) Science and Physical Culture: A Glimpse Into the Future. Physical education and sport through the centuries, 6(1): 5-14
Živković, I. (2011) Hrišćanska etika. Beograd: Sveti arhijerejski sinod
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/spes-2020-0011
primljen: 24.10.2020.
prihvaćen: 21.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2021.

Povezani članci

Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove (2021)
Historical aspects of studying the influence of physical activity on the mental health of people
Ivashchenko Sergii