Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 26  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 2, str. 93-101
Zbrinjavanje pacijenata sa AKS u GZZHMP Beograd
aGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Bežanijska kosa'
Ključne reči: dvojna terapija; prehospitalni tretman; STEMI; hitna pomoć
Sažetak
Uvod. Terapija bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) predstavlja izazov, tako da se stalno traže nove mogućnosti za poboljšanje ishoda lečenja. Služba hitne medicinske pomoći (SHMP), glavni akter u prehospitalnom zbrinjavanju STEMI, primenjuje dvojnu antiagregacionu terapiju ((Morfin, kiseonik (O2), Nitroglicerin, Aspirin) MONA + klopidogrel ili tikagrelor) u cilju povećanja reperfuzionog efekta. Cilj rada je bio da ispita učestalost primene dvojne antiagregacione terapije u prehospitalnom tretmanu STEMI kao i vreme od prijema poziva do predaje bolesnika u bolnicu. Metode. Retrospektivnim istraživanjem obuhvaćen je period od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine. Dijagnoza je postavljena na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda i elektrokardiografskog nalaza. Kod bolesnika, kod kojih je postavljena dijagnoza STEMI, praćena je primena dvojne antiagregacione terapije. Mereno je i vreme od trenutka pozivanja 194 do predaje bolesnika u bolnicu. Rezultati. Od 8.843 bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (AKS) kod kojih je intervenisala SHMP kod 2.982 postavljena je dijagnoza STEMI. Procenat primenjene dvojne antiagregacione terapije u toku 2014. godine iznosio je 40,29%, dok je u 2017. godini porastao na 70,01% (60,38% pacijenata je dobilo MONA i tikagrelor, a 9,63% MONA terapiju i klopidogrel). Žene u kasnijim godinama (70,17±13,05) imaju STEMI u odnosu na muškarce (61,89±13,43). Od pozivanja broja 194 do bolnice, 75% pacijenata stigne za 65,77 min. Zaključak. U posmatranom periodu primećeno je značajno povećenje procenta primenjene dvojne antiagregacione terapije kod STEMI bolesnika. Vreme transporta bolesnika sa STEMI je važna karika prehospitalnog tretmana. Kontinuirana edukacija timova HMP ima za cilj unapređenje dijagnostike i lečenja u prehospitalnim uslovima.
Reference
*** (2017) 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European. Eur Heart J
Chen, Z.M., Jiang, L.X., Chen, Y.P., Xie, J.X., Pan, H.C., Peto, R., Collins, R., Liu, L.S. (2005) Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet, 366(9497): 1607-21
George, L., Ramamoorthy, L., Satheesh, S., Saya, R., Subrahmanyam, D. K. S. (2017) Prehospital delay and time to reperfusion therapy in ST elevation myocardial infarction. Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 10(2): 64
Giugliano, R.P., Braunwald, E., The TIMI Study Group (2003) Selecting the best reperfusion strategy in ST-elevation myocardial infarction: It's all a matter of time. Circulation, 108(23): 2828-30
Khalid, U., Jneid, H., Denktas, A.E. (2017) The relationship between total ischemic time and mortality in patients with STEMI: every second counts. Cardiovascular Diagnosis and Therapy, 7(S2): S119-S124
Kytö, V., Sipilä, J., Rautava, P. (2014) Gender, age and risk of ST segment elevation myocardial infarction. European Journal of Clinical Investigation, 44(10): 902-909
Mehta SR,, Bassand, J., Chrolavicius, S. (2010) Dose Comparisons of Clopidogrel and Aspirin in Acute Coronary Syndromes. New England Journal of Medicine, 363(10): 930-942
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2013) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno zbrinjavanje hitnih stanja. Beograd, 18-20
Nilsson, G., Mooe, T., Söderström, L., Samuelsson, E. (2016) Pre-hospital delay in patients with first time myocardial infarction: an observational study in a northern Swedish population. BMC Cardiovascular Disorders, 16(1): 93
o`gara P.T., Kushner, F.G., Ascheim, D.D., i dr. (2013) Zhao DXCF/AHA Task Force. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 127: 529-55
Sabatine, M.S., Cannon, C.P., Gibson, M.C., Lopez-Sendon, J.L., Montalescot, G., Theroux, P., Claeys, M.J., Cools, F., Hill, K.A., Skene, A.M., Mccabe, C.H., Braunwald, E. (2005) Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med, 352:1170-8
Sibbing, D., Kastrati, A., Berger, P.B. (2016) Pretreatment with P2Y12 inhibitors in ACS patients: who, when, why, and which agent?. Eur Heart J., Apr 21; 37(16); 1284-95
Sinha, A., Agrawal, K., Sakhuja, R. (2017) Optimization of Antiplatelet Therapy in STEMI. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine, 19(8): 65
Wallentin, L., i dr. (2009) Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med, 361: 1045-1057
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/Halo1802093C
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci