Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 26  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 2, str. 76-90
Karakteristike akutnog trovanja etil alkoholom prema podacima dobijenim u službi hitne medicinske pomoći
aZavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija, Federacija BiH

e-adresahitnabih@yahoo.com
Ključne reči: alkoholizam; akutno trovanje etil alkoholom; hitna pomoć
Sažetak
Uvod: Alkoholizam se smatra trećom bolešću savremenog svijeta odmah iza srčanih i malignih bolesti. Alkoholiziranost i alkoholizam su u posljednjoj deceniji ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini (BiH). Razlog su dramatična ratna zbivanja s teškim i dugoročnim posljedicama čije se dimenzije u vremenu i prostoru ne mogu sagledati bez znanstvenih i stručnih istraživanja cijele populacije, a isto tako i onih koji imaju teške komplikacije zbog dugotrajne upotrebe i zloupotrebe alkoholnih pića na somatskom, mentalnom i socijalnom planu. Akutno trovanje alkoholom ili jednostavno pijanstvo posljedica je jednokratne upotrebe veće količine alkoholnih pića. Cilj rada: Odrediti demografske karakteristike pacijenata akutnog trovanja etil alkoholom kojima je pomoć pružena od strane osoblja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Kantona Sarajevo u dvogodišnjem periodu od 01.01.2012. - 31.12.2013. godine; utvrditi preko anketnog upitnika koliko su učenici završnog razreda srednje škole upoznati o problemu alkoholizma u Sarajevu, utvrditi ulogu medicinske sestre u prehospitalnom zbrinjavanju pacijenata intoksiciranih etil alkoholom na osnovu apliciranja terapije i drugih vidova pomoći. Metod rada: Ovo istraživanje je retrospektivno. Svi pacijenti sa dijagnozom akutno trovanje etil alkoholom, a kojima je pomoć pruŽena od strane osoblja ZHMP Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2013. godine uvršteni su u ispitivanje. Podatke pacijenata intoksiciranih etil alkoholom dobili smo obradom radnih protokola pacijenata u ZHMP Kantona Sarajevo. Metodom slučajnog odabira u srednjoj Eelektrotehničkoj školi za elektroenergetiku provedena je anketa sa učenicima IV razreda. Rezultati: U studiju je bilo uključeno ukupno 1147 pacijenata: 749 u 2012. godini i 408 u 2013. godini. U 2012. godini je bilo 88% muškaraca i 12% Žena, omjera 9:1 u korist muškaraca. U 2013. godini je sličan omjer trovanja alkoholom po spolu. U obje godine trovanje alkoholom je bilo najzastupljenije u grupi akutnih trovanja (oko 65%). U velikom broju slučajeva osobe su u stanju alkoholne intoksikacije zadobile povrede glave U zbrinjavanju ovih bolesnika značajna je uloga medicinske sestre i ogleda se u primeni brojnih sestrinskih intervencija. Najveći broj intervencija odnosi se na plasiranje iv.puta (42%), ordiniranje infuzije kristaloida (23%), oksigenaciju (20%), previjanje (12%), mjerenje ŠUK-a (19%), dok su ostale intervencije zastupljene u 3 - 5% slučajeva. Zaključak: U hitnom medicinskom zbrinjavanju enormno je veliki broj alkoholiziranih pacijenata, što predstavlja veliki društveni, socijalni i ekonoski problem za naše društvo. To su ujedno i najčešća trovanja u grupi akutno intoksiciranih pacijenata. Potrebno je dalje raditi na prevenciji zloupotrebe alkohola kako bi se smanjile štetne posljedice alkohola po zdravlje ljudi i okolinu. Iz primenjenog anketnog upitnika se uočava potreba za dodatnom edukacijom mladih o štetnosti alkohola.

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 03.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka