Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 27, br. 2, str. 144-147
Status razvoja i implementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji
Accreditation Board of Serbia, Belgrade

e-adresaljubinka.gligic@ats.org.yu
Sažetak
Objavljivanjem standarda SRPS ISO 15189:2008 "Medicinske laboratorije: posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost" stvoreni su osnovni preduslovi za njegovu primenu u Srbiji. Primena standarda ISO 15189 danas je prihvaćeni mehanizam za poboljšanje kvaliteta usluga medicinskih laboratorija u Evropi. Na taj način su harmonizovani do tada različiti pristupi poboljšanja kvaliteta medicinskih laboratorija. Funkcionalna organizacija procesa akreditacije medicinskih laboratorija u većini evropskih zemalja sprovodi se kroz saradnju nacionalnih akreditacionih tela, medicinskih eksperata delegiranih iz naučnih društava i resornih ministarstava. Takav tip saradnje pokazao se uspešnim u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Hrvatskoj i dr. Naše iskustvo u akreditaciji medicinskih laboratorija prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 (akreditovano je 5 laboratorija) i pozitivno iskustvo evropskih zemalja u procesu akreditacije su osnova za razvoj programa akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji. Prvi korak u tom nastojanju je formiranje komisije, sastavljene od eksperata iz različitih oblasti medicine, stručnjaka ATS-a i predstavnika nadležnog ministarstva, i definisanje njenih zadataka, kao što su: izrada potrebne dokumentacije, kvalifikacionih kriterijuma i programa obuke ocenjivača, učestvovanje u izradi šeme eksterne procene kvaliteta preko međulaboratorijskih ispitivanja, praćenje rada evropskih organizacija za akreditaciju, organizovanje zajedničkih ocenjivanja sa domaćim i stranim ocenjivač ima i učestvovanje u odlučivanju prilikom dodeljivanja akreditacije.
Reference
*** (2008) SRPS ISO 15189:2008 - medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost. Sl. glasnik RS, br. 15
*** (2008) Medicinske laboratorije - uputstvo za primenu ISO 15189:2003 u laboratorijama. Sl. glasnik RS, nr. 3, SRPS ISO/TR 22869
Huisman, W., Horvat, R., Burnett, D., i dr. (2007) Accreditation of medical laboratories in the European Union. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45(2): 268
International Organisation for Standardization (2003) ISO 15189: Medical laboratories: Particular requirements for quality and competence. Geneve
International Organisation for Standardization (2005) ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva
International Organisation for Standardization (2000) ISO International Standard 9001: Quality management systems-Requirements. Geneva
Libeer, J.C., Ehrmeyer, S. (2004) ISO 15189: A worldwide standard for medical laboratories. Point of Care, 3, str. 5-7
Majstorović, V.D., Majkić-Singh, N. (2006) Akreditovana laboratorija kao model za unapređenje kvaliteta u organizaciji. Jugoslovenska medicinska biohemija, vol. 25, br. 1, str. 1-9
Markićević, L. (2004) Značaj akreditacije medicinskih laboratorija. Jugoslovenska medicinska biohemija, vol. 23, br. 1, str. 89-91
Poštić-Grujin, A., Majkić-Singh, N. (2004) Primena standarda ISO 15189 za akreditaciju medicinskih laboratorija. Jugoslovenska medicinska biohemija, vol. 23, br. 1, str. 93-96
Spitzenberger, F., Edelhauser, R. (2006) Accreditation of medical laboratories in Europe: Statutory framework, current situation and perspectives. Transfusion Medicine and Hemotherapy, 33(5): 384
US Department of Health and Human Services (2003) Medicare, medical and CLIA programs: Laboratory requirements relating to quality systems and certain personnel qualification: Final rule. Fed Regist, 68: 3640-714
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2478/v10011-008-0007-2
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka