Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 45, br. 1-2, str. 21-25
Trendovi proizvodnje i primene ambalaže sa aspekta održivog razvoja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Sažetak
U vremenima nagle industrijalizacije, urbanizacije, razvijanja postojećih i osvajanja novih tehnologija, kao i porasta broja stanovnika - korisnika industrijskih proizvoda problem otpada postaje sve složeniji. Imajući u vidu činjenicu da priroda poseduje ograničenu mogućnost samoprečišćavanja (samoobnavljanja) i da je prema nekim materijama uopšte ne poseduje pokrenute sulu toku su mnogobrojne aktivnosti usmerene u pravcu zaštite obnavljanja i unapređivanja životne sredine. Posebna aktivnost odvija se u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO). Tokom 1991. godine Formirana je Strateška savetodavna grupa za životnu sredinu SAGE (Strategic Advisory Group on Environment). Na osnovu naglašene potrebe za tehnikama merenja učinka zaštite životne sredine i metodama za upravljanje životnom sredinom, po preporuci SAGE-a formiranje tehnički komitet ISO/TO 207-Upravljanje zaštitom životne sredine (Environmental menagement). S obzirom na specifični karakter na ambalažu se direktno Hi indirektno odnose sve oblasti delatnosti tehničkog komiteta ISO/TC 207. Na upravljanje ambalažom se odnosi vise direktiva EC, a može se utvrditi direktna veza kriterijuma "ekološkog balansa", Direktive 94/62/EC Evropskog parlamenta i Saveta i standarda JUS ISO 14040:2000, JUS ISO 14041:2000, JUS ISO 14020:2001 i JUS ISO Uputstvo 64. U raduje prodiskutovana primena JUS ISO Uputstva 64 na projektovanje, proizvodnju i primenu ambalaže s aspekta održivog razvoja.
Reference
*** (2000) Zakon o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - nacrt. u: Uticaj ambalaže na životnu sredinu - tematski zbornik radova sa savetovanja, Novi Sad: Tehnološki fakultet, 319-335
*** (1998) Upravljanje zaštitom životne sredine. u: Zbirka osnovnih standarda, Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO 14000
*** (2001) Eko-oznake i deklaracije; Opšti principi. Beograd: SZS, JUS ISO 14020
*** (2000) Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO Uputstvo 64
Manojlović, Đ. (1999) Naftni priručnik - goriva i maziva. Beograd: ANSA and CO
Perović, N. (2001) Ambalaža kao faktor konkurentnosti jugoslovenskog izvoza. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14040: Upravljanje zaštitom životne sredine - Ocenjivanje životnog ciklusa - Principi i okvir. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14041: Upravljanje zaštitom životne sredine - ocenjivanje životnog ciklusa - definisanje cilja i predmeta i analiza inventara. Beograd
Vujković, I.A., Curaković, M., Gvozdenović, J.J., Lazić, V.L. (1996) Ekološki aspekti ambalaže za pakovanje hrane. Savez inženjera i tehničara Vojvodine
Vujković, I.A. (2000) Iskorišćena aluminijumska ambalaža - vrlo vredna sekundarna sirovina. u: Konferencija industrije aluminijuma Jugoslavije (VIII), Tara
Vujković, I.A., Gvozdenović, J.J., Curaković, M., Lazić, V.L. (1993) Ekološki balans ambalaže. u: Savetovanje jugoslovenske industrije mesa, (42), Kikinda
Vujković, I.A. (1995) Ambalaža i ekologija. Poli, Novi Sad, 5-6: 7-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka