Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 366  
Back povratak na rezultate
(Re)pozicioniranje umetničke muzike u savremenom tradicionalnom i digitalnom masmedijskom/radijskom kontekstu
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresamarija.karan@gmail.com
Ključne reči: masmedij; radio; digitalno; internet; globalna mreža; umetnička muzika; muzičko uređivanje; masmedijska kultura; auditorijum
Sažetak
Ovim radom razmatraju se, aktuelizuju i problematizuju zastupljenost i tretman umetničke muzike u kontekstu savremenog masmedijskog radijskog diskursa, u njegovim tradicionalnim i digitalnim/internet formatima. Teza koja se zastupa jeste da je razumevanje sadržine visoke kulture i umetničke muzike ključno za društveni i kulturološki napredak auditorijuma i da podrazumeva, s jedne strane, jasna stanovišta stvaraoca dela umetničke muzike i, sa druge strane, doživljaj recipijenata tj. auditorijuma. U ovom kontekstu, tradicionalni i digitalni masmediji moraju i dalje delovati kao glavni provodnici/medijumi muzičkog stvaralaštva. Kroz prizmu umetničke muzike u radio etru, detektuju se vidovi i načini delovanja savremenih (meta)masmedija, kao i efekat recepcije elemenata masovne/masmedijske kulture na auditorijum. Kritičko-analitičko-interpretativnim metodom tumači se fenomen umetničke muzike na radiju i daje doprinos istraživanju uticaja na auditorijum muzikom, kao ključnim parametrom masmedijskog diskursa.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Čekić, Jovan i Jelisaveta Blagojević (eds): Moć/Mediji/&. Beograd: Centar za medije i komunikacije Fakulteta za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, 2012, ix
Debor, Gi: Društvo spektakla. Beograd: Porodična biblioteka, 2003
Fidler, Rodžer: Mediamorphosis - razumevanje novih medija. Beograd: Clio, 2004
Gržinić, Marina: U redu za virtualni kruh. Zagreb: Meandar, 1998
Horkheimer, Max i Theodor Adorno: Dijalektika prosvetiteljstva - filozofski fragmenti. Sarajevo: Izdavačko preduzeće "Veselin Masleša", 1974
Manovič, Lev: Metamediji - izabrani tekstovi. Beograd: Centar za savremenu umetnost, 2001
Martinoli, Ana: "Transformacija radijskog auditorijuma kao posledica konvergencije tradicionalnog radija i interneta", u: Petar Marjanović i Milena Dragićević-Šešić (eds), Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 17. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, 2010, 219-235
Meehan, Eileen R: "Ratings and the institutional approach: A third answer to the commodity question", Critical Studies in Mass Communication, 1, 1984
Mevorah Vera: Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996 - 2013. Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji. Doktorska disertacija, mentor dr Nikola Šuica. Beograd: Univerzitet umetnosti, 2015
Milenković, Vesna: "Estetizacija medijske realnostimediji i publika kroz prizmu Krisa Hedžisa, Sofi Bisonet i Robin Arčer", u: Dragan Žunić i Miomira M. Đurđanović (eds), Balkan Art Forum, Umetnosti i kultura danas. Zbornik radova sa naučnog skupa. Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 2014
Šuvaković, Miško: Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion Art, 2011
Tjurou, Džozef: Mediji danas - uvod u masovne komunikacije. Beograd: Clio, 2013
Vanhoenacker, Mark: "Requiem. Classical music in America is dead", https://slate.com/ culture/2014/01/classical-music-sales-decline-is-classical-on-deaths-door.html, page accessed: 12. 11. 2020
Veselinović-Hofman, Mirjana: "Music as the Periphery Under Conditions of Degraded Hierarchy Between the Centre and the Margins in the Space of the Internet", in: Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mlađenović (eds), Identities: The World of Music in Relation to Itself. Musicological Studies, Volume 17. Belgrade: Faculty of Music, 2012
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/newso2056049K
primljen: 12.11.2020.
prihvaćen: 30.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka