Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 370  
Back povratak na rezultate
(Re)pozicioniranje umetničke muzike u savremenom tradicionalnom i digitalnom masmedijskom/radijskom kontekstu
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresamarija.karan@gmail.com
Ključne reči: masmedij; radio; digitalno; internet; globalna mreža; umetnička muzika; muzičko uređivanje; masmedijska kultura; auditorijum
Sažetak
Ovim radom razmatraju se, aktuelizuju i problematizuju zastupljenost i tretman umetničke muzike u kontekstu savremenog masmedijskog radijskog diskursa, u njegovim tradicionalnim i digitalnim/internet formatima. Teza koja se zastupa jeste da je razumevanje sadržine visoke kulture i umetničke muzike ključno za društveni i kulturološki napredak auditorijuma i da podrazumeva, s jedne strane, jasna stanovišta stvaraoca dela umetničke muzike i, sa druge strane, doživljaj recipijenata tj. auditorijuma. U ovom kontekstu, tradicionalni i digitalni masmediji moraju i dalje delovati kao glavni provodnici/medijumi muzičkog stvaralaštva. Kroz prizmu umetničke muzike u radio etru, detektuju se vidovi i načini delovanja savremenih (meta)masmedija, kao i efekat recepcije elemenata masovne/masmedijske kulture na auditorijum. Kritičko-analitičko-interpretativnim metodom tumači se fenomen umetničke muzike na radiju i daje doprinos istraživanju uticaja na auditorijum muzikom, kao ključnim parametrom masmedijskog diskursa.
Reference
*** (2020) Requiem: Classical music in America is dead. https://slate.com/ culture/2014/01/classical-music-sales-decline-is-classical-on-deaths-door.html, page accessed: 12. 11. 2020
Čekić, J., Blagojević, J. (2012) Moć, mediji. Beograd: Centar za medije i komunikacije Fakulteta za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Beograd: Porodična biblioteka
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis - razumevanje novih medija. Beograd: Clio
Gržinić, M. (1998) U redu za virtualni kruh. Zagreb: Meandar
Horkheimer, M., Adorno, T. (1974) Dijalektika prosvetiteljstva - filozofski fragmenti. Sarajevo: Izdavačko preduzeće 'Veselin Masleša'
Manovič, L. (2001) Metamediji - izabrani tekstovi. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Martinoli, A. (2011) Transformacija radijskog auditorijuma kao posledica konvergencije tradicionalnog radija i Interneta. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, (17): 219-235
Meehan, E.R. (1984) Ratings and the institutional approach: A third answer to the commodity question. Critical Studies in Mass Communication, 1
Mevorah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije-1996-2013 - odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji. Beograd: Univerzitet umetnosti, Doktorska disertacija, mentor dr Nikola Šuica
Stojanović, D., Zdravić-Mihailović, D. (2014) Estetizacija medijske realnostimediji i publika kroz prizmu Krisa Hedžisa, Sofi Bisonet i Robin Arčer. u: Žunić Dragan; Đurđanović Miomira [ur.] Balkan Art Forum, Umetnosti i kultura danas. Zbornik radova sa naučnog skupa, Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 155-165
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnost. Beograd: Orion Art
Tjurou, D. (2013) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije. Beograd: Clio
Veselinović-Hofman, M. (2012) Music as the periphery under conditions of degraded hierarchy between the centre and the margins in the space of the Internet. u: Tilman Seebass; Mirjana Veselinović-Hofman; Tijana Popović Mlađenović [ur.] Identities: The World of Music in Relation to Itself. Musicological Studies, Belgrade: Faculty of Music, Volume 17
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/newso2056049K
primljen: 12.11.2020.
prihvaćen: 30.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2021.

Povezani članci