Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 379-396
Priština tokom odstupanja srpske vojske u jesen 1915. godine
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresaaleksicjovan@rocketmail.com
Ključne reči: Priština; Kosovo i Metohija; jesen 1915. godine; Kraljevina Srbija; vojska; povlačenje; egzodus
Sažetak
U radu se prikazuje opis opštih prilika u Prištini i okolini tokom jeseni 1915. godine, sa posebnim osvrtom na povlačenje srpskog državnog vrha, vojske i izbeglica. Pokušali smo da predstavimo najvažnije događaje koji su se odigrali na ovom prostoru, njihove najvažnije aktere i sveukupnu atmosferu koja ih je okruživala. Heurističku osnovu članka čine dostupni izvori, štampa i relevantna istoriografska literatura.
Reference
Barbi, A. (1986) Iz nade u očajanje. u: Đurić, Silvija; Stevanović, Vidosav [ur.] Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 582-604
Bojović, P. (1922) Odbrana Kosovoga Polja 1915. g. i zaštita odstupanja srpske vojske preko Albanije i Crne Gore - odlomak iz mojih memoara. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Bop, O. (1918) Za srpskom vladom od Niša do Krfa. Ženeva: Štamparija Ujedinjenja
Dimić, L. (1982) Povlačenje kroz Srbiju i Albaniju u Dnevniku Petra I Karađorđevića. Zbornik Istorijskog muzeja, Beograd, br. 19, 189-223
Dinić, S. (1922) Srpska vojska i bežanija kroz Albaniju i na Krfu - ratni putopis i zabeleške. Leskovac: Štamparija Ž. D. Obrenovića
Đukanović, I.N. (1922) Kralj Petar I van otadžbine. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Gezeman, G. (1984) Sa srpskom vojskom kroz Albaniju. Beograd: Srpska književna zadruga, 93
Jagodić, M. (2013) Novi krajevi Srbije (1912-1915). Beograd: Filozofski fakultet
Mitrović, A.P. (1981) Prodor na Balkan - Srbija u planovima Austro-Ugarske i Nemačke 1908-1918. Beograd: Nolit
Mitrović, A.P. (2004) Srbija u Prvom svetskom ratu. Beograd: Stubovi kulture, dopunjeno izdanje
Nedok, A.S. (2006) Povlačenje srpske vojske ka albanskom primorju i njena evakuacija na Krf 1915/1916 - rad vojno-sanitetske službe. Beograd: AMD sistem
Nušić, B. (2014) Devetstopetnaesta - tragedija jednog naroda. Niš: Talija
Nušić, B.Đ. (1903) Kosovo - opis zemlje i naroda. Novi Sad: Matica srpska, sv. II, 107
Pavlović, Ž.G. (1968) Rat Srbije sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom 1915. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)
Popović, J. (1921) Kosovo u ropstvu pod Bugarima. Leskovac: Štamparija Ž. D. Obrenovića
Radojević, M., Dimić, L. (2014) Srbija u Velikom ratu 1914-1918. Beograd: Srpska književna zadruga
Rostan, E. (1919) Kralj-Petrova četiri vola. Beograd: Jugoslavija'
Šaljić, J. (2015) Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918. u: Živojinović, Dragoljub R. [ur.] Muslimani novih oblasti Srbije u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata, Zbornik radova, Beograd: SANU, 349-363
Šaljić, J.D., Stijović, M.S. (2015) Regrutacija Albanaca u srpsku vojsku 1915 - uzroci i posledice. u: Elezović, Dalibor [ur.] Vek srpske Golgote (1915-2015) - međunarodni tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Knj. I, 455-470
Tomac, P. (1973) Prvi svetski rat 1914-1918. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Tompson, L.L. (1986) Časovi iskušenja. u: Đurić, Silvija; Stevanović, Vidosav [ur.] Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 570-582
Zarković, V. (2011) Rad srpske diplomatije na zaštiti Srba u staroj Srbiji u poslednjoj deceniji XIX veka. Baština, br. 30, str. 105-116
Zarković, V. (2006) Neki podaci za istoriju Prištine na početku XX veka. Baština, br. 20, str. 135-150
Živojinović, D.R. (2003) Kralj Petar I Karađorđević - rat i poslednje godine 1914-1921. godine. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947379A
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka