Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, br. 20, str. 41-54
Tipologija javne figuralne skulpture u Kraljevini Srbiji (1882-1914)
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresaborozan.igor73@gmail.com
Projekat:
Predstave identiteta u umetnosti i verbalno-vizuelnoj kulturi novog doba (MPNTR - 177001)

Ključne reči: figuralna skulptura; tipologija skulpture; Kraljevina Srbija; javni prostor; Đorđe Jovanović; Petar Ubavkić
Sažetak
Javna figuralna skulptura u Kraljevini Srbiji svrstava se u nekoliko tipova čiji se sadržaj razlikuje tematski i idejno. Podela obuhvata monarhistički, građanski i nacionalni tip, koji mogu međusobno da se prožimaju. Rađanje javne figuralne skulpture sadejstvovalo je s formiranjem srpske kraljevine, što je ukazalo i na emancipatorski karakter njene kulture. Povoljan politički okvir je omogućio pogodno tlo za smeštanje figuralne skulpture u javne prostore. Figuralno predstavljeni istorijski likovi, alegorijske personifikacije i simboličke figure ukazivali su na šire idejne, kulturne i društvene okvire vremena u sistemu komunikacije srpske javnosti. Komemorativna funkcija figuralne skulpture postavljena je u aktivan dijalog s aktuelnim društvenim strategijama i reprezentativnom kulturom tokom poslednjih decenija 19. i početkom 20. veka.
Reference
Agulhon, M. (1981) Mariane into battle, Republican imagery and symbolism in France 1789-1880. Cambridge: Cambridge University Press
Alings, R. (1996) Monument und Nation: Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal - zum Verhaltnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918. Berlin: Verlag de Gruyter
Borozan, I. (2006) Reprezentativna kultura i politička propaganda - spomenik knezu Milošu u Negotinu. Beograd: Filozofski fakultet
Borozan, I. (2016) The national-dynastic monument in the Kingdom of Serbia. Balcanica, Belgrade, XLVII, 157-176
Borozan, I. (2017) Politička ikonografija i skulptura u službi memorisanja narodnog kralja - Spomenik kralju Petru I Karađorđeviću u Bijeljini. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 45, 249-266
Borozan, I. (2013) Kruševac kao ideološki topos i konstruisanje Kosovskog mita u 19. veku. u: Milosavljević A. [ur.] Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet, 261-286
Borozan, I. (2014) Obnova antike i arhajski modernizam - Fontana Pibar (Borba) Simeona Roksandića. Nasleđe, br. 15, str. 33-47
Borozan, I. (2012) Spomenik Karađorđu - simbolizam, teatralizam i medijsko prožimanje. Nasleđe, br. 13, str. 27-47
Brajović, S., Borozan, I. (2016) Reprezentacija moći u malom formatu: konjanička skulptura Luja XIV iz Državne umetničke kolekcije dvorskog kompleksa u Beogradu. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 44, 85-97
Büttner, A., Gottdang, A. (2006) Einführung in die Ikonographie. München: Verlag C. H. Beck
Dimić, Lj. (1996) Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije I-III. Beograd: Stubovi kulture
Fehl, P. (1974) The placement of the Eqestrian statue of Marcus Aurelius in the Middle Ages. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXVII, 362-367
Grujić, V. (2017) Zbirka jugoslovenske skulpture Narodnog muzeja u Beogradu. Beograd: Narodni muzej
Habermas, J. (2017) Teorija komunikativnog delovanja I-II. Novi Sad: Akademska knjiga
Hargrove, J. (2005) Qui vive? France!: War monuments from the defense to the revanche. u: Hargrove J., McMillian N. [ur.] Nationalism and French Visual Culture 1870-1914, New Haven - London: Yale University Press, 53-82
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd: Građevinska knjiga
Jovanović, M. (2005) Đoka Jovanović 1861-1953. Novi Sad: Galerija Matice srpske
Kulanž, F. (1895) Država starog veka (Cité antique) - studija o kulturi, pravu i ustanovama Grčke i Rima. Beograd: Državna štamparija
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku - sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
McCormick, M. (1986) Eternal victory, triumphal rulership in late antiquity. u: Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge
Mittig, H.E. (1987) Das Denkmal. u: von Busch W., Schmook, P. [ur.] Kunst, die Geschichte ihrer Funktionen, Berlin: Weinheim, 457-480
Nipperdey, T. (1968) Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert. Historische Zeitschrift, Oldenbourg, 206, 529-585
Pavlović, A. (1962) Javni spomenici na području Beograda. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Pavlović, K. (1963) Jedan zaboravljeni srpski vajar - Jovan Pešić. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, knj. 34, str. 63-73
Pintar-Manojlović, P. (1918) Arheologija sećanja - spomenici i identiteti u Srbiji 1918-1989. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Telesko, W. (2010) Das 19. Jahrhundert: Eine Epoche und ihre Medien. Wien: Böhlau
Timotijević, M.M. (2000-2001) Heroizacija pesnika Vojislava J. Ilića i podizanje spomenika na Kalemegdanu. Godišnjak grada Beograda, br. 47-48, str. 187-211
Timotijević, M.M. (2001) Heroj pera kao putnik - tipološka geneza javnih nacionalnih spomenika i Valdecova skulptura Dositeja Obradovića. Nasleđe, br. 3, str. 39-56
Timotijević, M.M. (2002) Mit o nacionalnom heroju spasitelju i podizanje spomenika knezu Mihailu M. Obrenoviću III. Nasleđe, br. 4, str. 45-78
Timotijević, M.M. (2002-2003) Naučnik kao nacionalni heroj i podizanje spomenika Josifu Pančiću. Godišnjak grada Beograda, br. 49-50, str. 211-244
Tošić, D. (1985) Ideje i rasprave o Karađorđevom spomeniku u dokumentima srpske štampe 1875. godine. Godišnjak grada Beograda, XXXII, 125-167
Trifunović, L. (1973) Petar Ubavkić. Beograd: Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet
Valtrović, M. (1874) Građa za istoriju umetnosti u Srbiji u trećoj četvrtini XIX veka III. u: Projekti za spomenik počivšem knjazu Mihailu Obrenoviću III, Beograd: Štamparija N. Stefanovića i družine
Vanušić, D. (2008) Podizanje spomenika pobede na Terazijama. Nasleđe, br. 9, str. 193-210
Warnke, M. (2001) Politische Ikonographie: Bildindex zur politischen Ikonographie. Hamburg: von Foorshunsstelle Politische Ikonographie
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.5937/nasledje1920041B
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka