Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 2, str. 367-383
Odeljenje B. Kasacionog suda u Novom Sadu (1920-1941)
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: Kasacioni sud Odeljenje B. u Novom Sadu; područje Vojvodine; sudstvo; Kraljevina Srba; Hrvata i Slovenaca; pravni partikularizam
Sažetak
Odeljenje B. Beogradskog Kasacionog suda u Novom Sadu osnovano je 1920. godine odlukom Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Iste godine donesena je posebna Uredba kojom su regulisane nadležnost i organizacija najviše sudske instance na području Vojvodine. U radu je ukazano i na potonje pravne propise koji su se ticali rada Odeljenja B. Kasacionog suda, kao i na neke od problema u njegovom funkcionisanju. Posebno je razmotreno planirano i posebnim zakonom propisano premeštanje sedišta Odeljenja B. Kasacionog suda, koje, međutim, i pored izvršenih priprema nije realizovano.
Reference
*** (1920) Uredba o ustrojstvu Odeljenja B Beogradskog Kasacionog suda. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 229 od 16. oktobra 1920. godine
*** (1922) Zakon o izmenama i dopuanma u Zakonu o ustrojstvu sudova. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 37-Va od 18. februara 1922. godine
*** (1930) Zakon o sedištu Odeljeneja B kasacionog suda u Novom Sadu. Službene Novine Kraljevine Jugoslavije, br. 87- XXXIV od 16. aprila 1930. godine
*** Zakon o sudijama redovnih sudova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br 295 od 19 decembra
*** (1929) Zakon o sudijama redovnih sudova. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 7 od 8. januara
*** (1928) Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br 295 od 19 decembra 1928 godine
*** (1929) Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 20 od 25. januara
*** (1920) Kasacioni sud u Novom Sadu. Zastava, br. 198, 5.septembar
*** (1921) Kasacioni sud u Novom Sadu. Zastava, br. 26, 5.februar
*** (1920) Kasacioni sud u Novom Sadu. Zastava, br. 290, 28. decembar
*** (1919) Srpski barjak na zgradi Novosadskog suda. Zastava, br. 30 od 20. februara
*** (1919) Somborski sud u srpskim rukama. Zastava, br. 33 od 23. februara
*** (1919) Subotički sudbeni sto. Zastava, br. 37, 28. februar
*** (1919) Iz pravničkog kruga. Zastava, br. 63, 30. mart
*** (1865) Zbornik zakona i uredaba Knjaževine Srbije iz 1865. godine. Beograd
*** (1919) Izmene i dopune zakona o ustrojstvu sudova. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 80 od 20. avgusta 1919. godine
*** (1921) Prvi Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 142 A od 28. juna
*** (1919) Uredba o osnivanju Apelacionog suda u Novom Sadu za područje Banta i Bačke. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 143 od 20. novembra 1919. godine
Čulinović, F. (1959) Državnopravna historija jugoslovenskih zemalja XIX. i XX. vijeka. Zagreb: Školska knjiga, knj. II
Danić, D.J. (1926) Federalizam pravosuđa u našoj državi. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, XIII, 1-2, 80-81
Dimšić, A. (1928) Kasacioni sud B. Odeljenje Novi Sad. Glasnik Advokatske Komore za Banat, Bačku i Baranju, Novi Sad, 1(3)
Gaćeša, N.L. (1978) Specifičnosti društvene strukture u Vojvodini između dva svetska rata. Zbornik Matice srpske za istoriju, 17, 85
Ignjatović, N. (1924) Pravosuđe u Vojvodini posle ujedinjenja. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 302, 1, 64-65
Palić, M. (1964) Pregled administrativno-teritorijalnih promena u Vojvodini 1918-1941. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 38, 125-162
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-4468
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka