Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 133  
Back povratak na rezultate
2021, br. 54, str. 327-344
Ekonomski i prosvetni preobražaj autonomije Kosova i Metohije (1958-1965)
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Balkanološki institut, Beograd

e-adresavukadinovicigor3@gmail.com
Ključne reči: Kosovo i Metohija; ekonomija; prosveta; Savez komunista Jugoslavije; Priština; Edvard Kardelj; Fadilj Hodža
Sažetak
Odluka Saveza komunista Jugoslavije na Sedmom partijskom kongresu 1958. godine da ojača položaj nacionalnih manjina i posveti posebnu pažnju ekonomskom razvoju Autonomne kosovsko-metohijske oblasti iz korena je promenila društvenu sliku ovog prostora. Period između 1958. i 1965. godine označava epohu najintenzivnijeg privrednog i prosvetnog razvoja autonomije Kosova i Metohije. Oblast je zabeležila najveću stopu ekonomskog rasta nakon Drugog svetskog rata i otvorila nove pogone tekstlne, prehrambene, hemijske i elektroindustrije. Broj učenika osnovnih škola je gotovo udvostručen, a osnivanjem fakulteta u Prištini i viših škola u Kosovskoj Mitrovici, Peći i Prizrenu, ovaj prostor je premrežen visokoškolskim ustanovama.
Reference
*** (1958) Stenografske beleške. u: VII kongres Saveza komunista Jugoslavije, Ljubljana 22-26. aprila 1958, Beograd: Kultura
*** (1961) VI oblasna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije za Kosovo i Metohiju. Priština: Oblasni odbor SSRNS za Kosovo i Metohiju
*** (1974) Privredni i društveni razvoj SAP Kosova 1947-1972. Priština: Pokrajinski zavod za statistiku SAP Kosova
Bjelajac, M. (2010) Proizvođenje novih nacija, novih manjina i teritorijalna pitanja - koncept konkurentske države na tlu Srbije. u: Gavrilović Darko [ur.] Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije / The shared history: Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia, Sremska Kamenica: Fakultet za evropske pravno-političke studije, 121-142
Bondžić, D. (2008) Jedan dokument o dvojezičnom školstvu na Kosovu i Metohiji 1961. godine. Arhiv, vol. 9, br. 1-2, str. 86-97
Ćosić, D. (2009) Lična istorija jednog doba - [piščevi zapisi]. u: Vreme iskušenja - 1951-1968, Beograd: Službeni glasnik, I
Elsie, R., ur. (2004) Historical dictionary of Kosova. Lanham: Scarecrow Press
Gatalović, M. (2016) Kosovo i Metohja u državnoj politici Jugoslavije 1958-1965. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gatalović, M. (2016) Uticaj otvaranja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji na kreiranje državne politike prema Kosovu i Metohiji 1964-1965. Istorija 20. veka, 34(2/2016): 117-136
Gusja, I. (1982) Prirodni izvori i privredni razvoj SAP Kosova. Priština: Jedinstvo
Hadžibulić, M., Bašota, N., et al., ur. (1972) Privredni sistem SFRJ - osnove privrednog sistema Jugoslavije. Beograd: Institut za ekonomiku investicija, Prvi deo
Islami, H. (1982) Nepismenost u današnjem kosovskom selu. Sociologija sela, br. 20 (77/78), 219-232
Jevtić, A. (1990) Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1990. Priština: Jedinstvo
Limani, M. (1980) Investicije i privredni razvoj SAP Kosovo. Priština: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva SAP Kosova
Mađaraj, B. (1990) Ekonomska aktivnost stanovništva SAP Kosova. Priština: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva SAP Kosova, ekonomsko-demografska studija
Maletić, M., Stojnić, I. (1975) Uroševac i okolina. Borba, Beograd
Malja-Imami, N. (2015) Školstvo na albanskom jeziku na Kosovu i jugu Srbije (1945-2015). u: Pavlović Aleksandar [ur.] Figura neprijatelja - preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa - zbornik radova, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 211-227
Naordni odbor Autonomne kosovsko-metohijske oblasti (1961) Narodni odbor Autonomne kosovsko-metohijske oblasti 1956-1957. Priština
Narodni odbor Autonomne kosovsko-metohijske oblasti (1962) Narodni odbor Autonomne kosovsko-metohijske oblasti 1958-1959. Priština
Nikolić, M. (1963) Kosovo i Metohija - pregled društveno-ekonomskog razvitka. Beograd: Sedma sila
Nuši, P. (1977) Saradnja Univerziteta u Prištini i Univerziteta u Tirani. Priština: Pokrajinski centar za marksističko obrazovanje 'Ideje i akcije'
Ocić, Č., Babić, S., et al., ur. (1991) Privredni razvoj Kosova i Metohije. Beograd: Naučna knjiga
Pavlović, M., Bondžić, D., Gatalović, M., Pantelić, I., Antonić, G., Milikić, R. (2012) Kosovo i Metohija vek važnih događaja 1912-2012. Beograd: Institut za savremenu istoriju-Centar za istraživanje i publikovanja
Pelikan, J. (2011) Pristup Titovog režima Kosovu krajem pedesetih godina. u: Manojlović-Pintar Olga [ur.] Tito - viđenja i tumačenja - zbornik radova, Beograd: Institut za noviju istoriju, 235-246
Pokrajinski komitet Saveza komunista Srbije za Kosovo i Metohiju (1965) Izveštaj Pokrajinskog komiteta o radu SKS na Kosovu i Metohiji od Osme oblasne do Devete pokrajinske konferencije. Priština
Popović, N. (2009) Economic history and perspectives of Kosovo and Metohija. Belgrade: Fond 'Srpski ekonomski centar'
Prifti, K., Verli, M. (1993) Aspetcs of the economic situation of Kosova (1980-1989). u: Prifti Kristaq [ur.] The truth on Kosova: Zbornik radova, Tirana: Encyclopaedia Publishing House, 242-260
Rajović, R. (1985) Autonomija Kosova - istorijsko pravna studija. Ekonomika, Beograd
Ristanović, P.R. (2018) Jugoslovenski program mera i aktivnosti za zaustavljanje iseljavanja Srba i Crnogoraca sa Kosova (1987). Baština, br. 46, str. 255-272
Simijanović, J.D. (2018) Prilog istoriji poslovanja 'Trepče' (1944-1956). Baština, br. 46, str. 241-254
Slavković-Mirić, B. (1929) Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji 1929-1941. Beograd: Prosveta
Trajković, R. (2009) Kamenica sa okolinom (hronika)
Vukadinović, I. (2019) Jugoslovenska socijalna politika na Kosovu i Metohiji (1945-1974). u: Ilić Vladimir [ur.] Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova - zbornik radova, Beograd: Visoka škola socijalnog rada, 235-245
Vukadinović, Z. (2008) Prištinski univerzitet i njegove biblioteke. Savremena biblioteka, god. XX, br. 25, 52-55
Zavod za privredno planiranje Autonomne Kosovsko-metohiske oblasti (1958) Društveni plan privrednog razvoja Autonomne kosovsko-metohijske oblasti 1957-1961. Priština
Živković, M. (2011) Poseta Josipa Broza Tita Kosovu i Metohiji (25-28. marta 1967. godine) u svetlu postbrionskih dešavanja u Pokrajini. Baština, br. 30, str. 135-151
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina31-30520
primljen: 14.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0