Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 133  
Back povratak na rezultate
2021, br. 54, str. 347-364
Usmene istorije Srba raseljenih sa Kosova i Metohije - uticaj prisilnih migracija na koncept doma
Institut za srpsku kulturu, Leposavić + Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju

e-adresanevena5co9@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za srpsku kulturu, Leposavić) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200020)

Sažetak
U radu su analizirane usmene istorije Srba raseljenih sa Kosova i Metohije i životne priče njihovih potomaka, sa ciljem razjašnjenja pojedinih strukturnih faktora, koji se značajno odražavaju na dinamiku izražavanja identiteta. U tom kontekstu, uticaj prisilnih migracija na koncepciju doma u svesti raseljenih lica, kao kategorije povezane sa doživljajem ličnog ja, određen je za predmet rada. Prema starosnoj dobi u toku koje su doživeli raseljeništvo, ispitanici su podeljeni u tri grupe. Prvu grupu čine ispitanici koji su raseljeništvo doživeli u srednjoj odrasloj dobi, drugu grupu osobe koje su u periodu raseljeništva bile punoletne, ili u svojim ranim tridesetim godinama, dok treću grupu čine potomci raseljenih lica. Prilikom istraživanja koncepcije doma, poslednjoj grupi ispitanika dat je sekundarni značaj, ali im je, sa druge strane, primarni značaj dat prilikom pojašnjenja uticaja društvenog konteksta na identitet. Teme značaja očuvanja srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji i povratka privremeno raseljenih lica, takođe su obuhvaćene su analizom.
Reference
Antonijević, D. (2009) Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča o materijalnom gubitku i porazu. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 4, br. 1, str. 13-35
Bakić, J. (2011) Jugoslavija - razaranje i njegovi tumači. Beograd: Službeni glasnik
Brujić, M. (2020) There's No Place Like Home: Female EU Migrants in Belgrade. Two homelands, LII, 25-41
Creet, J. (2011) Introduction: The Migration of Memory and Memories of Migration. u: Creet Julia, Kitzmann Andreas [ur.] Memory and Migration: Multidisciplinary Approaches to Memory Studies, Toronto, Buffalo: University of Toronto Press, Collection of papers. 194-210
Drecun, M. (2007) Rat za Kosovo. Beograd: Draslar partner
Đokić, B. (2015) Stradanje Srpske pravoslavne crkve 1999-2015. godine - duhovno-kulturni genocid na Kosovu i Metohiji. Crkvene studije, vol. 12, br. 12, str. 445-456
Đurđević-Lukić, S., Jović-Lazić, A., Lađevac, I. (2010) Međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji 1999-2009. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Galjak, K. (2010) Demografske posledice iseljavanja srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji pod pritiskom albanskih nacionalista i separatista. u: Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima - zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini-Filozofski fakultet, 221-227
Gorunović, G. (2014) Usmena istorija SFRJ i virtuelna sećanja na omladinske radne akcije. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 9, br. 1, str. 49-67
Guskova, J. (2014) Kosovo i Metohija - rat u uslovima mira. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini-Filozofski fakultet, Prev. Suzana Stojković
Hadži-Muhamedović, S., Grujić, M. (2019) Post-Home: Dwelling on Loss, Belonging and Movement. Ethnoscripts, vol. XXI, no. 1, 5-33
Hofbauer, H. (2009) Eksperiment Kosovo. Beograd: Albatros Plus, Prev. Života Ivanović
Janev, I. (2013) Briselski sporazum i problem virtuelnog priznanja Kosova i Metohije. Srpska politička misao, god. XX, br. 42, 287-309
Jokić, B.V. (2004) Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji - 17-19. mart 2004. godine. Beograd: Ministarstvo kulture Republike Srbije
Kovačević, I. (2012) Jugoslovensko kulturno nasleđe - od jugoslovenske ideje do jugonostalgije. u: Kovačević Ivan [ur.] Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu - zbornik radova, Beograd: Srpski genealoški centar, Knjiga LXI, 7-20
Kovačević, I., Antonijević, D., Trebješanin, Ž. (2013) Metodološki okvir proučavanja nostalgije i životnih priča. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 8, br. 4, str. 945-963
Krga, B. (2019) Savezna Republika Jugoslavija u odbrani od agresije NATO 1999. godine - neka iskustva. Politika nacionalne bezbednosti
Lems, A. (2018) Being Here: Placemaking in a World of Movement. New York: Berghahn Books
Mallett, S. (2004) Understanding home: A critical review of the literature. Sociological Review, ol. LII, no. 1, 62-89
Manzo, L. (2003) Beyond house and haven: Toward a revisioning of emotional relationships with places. Journal of Environmental Psychology, vol. XXIII, no. 1, 47-61
Mauss, M. (1970) The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London: Cohen & West LTD
Medojević, J. (2010) Proces i mehanizmi povratka interno raseljenih lica i izbjeglica na Kosovo i Metohiju. u: Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima - zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini-Filozofski fakultet, 221-227
Mijalkovski, M. (1999) Zločini i zablude albanskih separatista. Beograd: Novinsko-informativni centar Vojska
Milentijević, N., Stanković, M. (2017) Značaj Kumanovskog sporazuma u rešavanju sukoba na Kosovu i Metohiji. Kultura polisa, god. XIV, br. 34, 79-91
Milosavljević, S. (2010) Srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji nakon 1999. godine. u: Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima - zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini-Filozofski fakultet, 597-607
Nedeljković, S. (2007) Čast, krv i suze. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Nedeljković, S., ur. (2008) Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Kruševac: Baštinik
Ože, M. (2005) Nemesta - uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Biblioteka XX vek
Parkin, D. (1999) Mementoes as Transitional Objects in Human Displacement. Journal of Material Culture, 4(3): 303-320
Radovanović, Đ.D., Obradović, F.M. (2020) Od ideje do prakse - Briselski sporazum i kosovsko-metohijska svakodnevica. Baština, br. 52, str. 351-363
Radović, S. (2013) Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek
Simić, V. (2015) 'Privatizacija' na Kosovu i Metohiji pod upravom Ujedinjenih nacija. Beograd: Peštić i sinovi
Simić, V. (2019) Agresija i zločini NATO na Srbiju i Srbe kao kršenje međunarodnog prava nisu prestali ni posle dvadeset godina. Svarog, XVIII, 9-50
Srećković-Jerosimić, J. (2009) Prinudne migracije sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Vučinić-Nešković, V. (2013) Metodologija terenskog istraživanja u antropologiji. Beograd: Srpski genealoški centar
Zdravković, H. (2005) Politika žrtve na Kosovu - identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu. Beograd: Etnološka biblioteka, Knjiga XVII
Zlatanović, S. (2018) Etnička identifikacija na posleratnom području - srpska zajednica jugoistočnog Kosova. Beograd: Etnografski institut SANU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina31-32616
primljen: 17.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0