Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:78
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:56

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 2, str. 120-130
Falsifikovanje isprave u zakonodavstvu i praksi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: isprave; falsifikovanje; krivično delo; krivični zakon; obim i dinamika
Sažetak
U skladu sa teorijskim i praktičnim aspektima falsifikovanja isprave u radu se ukazuje na osnovne elemente ovih krivičnih dela. Važan segment rada sadrži praktične dimenzije falsifikovanja isprave, uključujući zastupljenost ovih krivičnih dela u petogodišnjem vremenskom periodu. Na osnovu prikupljenog statističkog materijala je moguće ukazati na opšte tendencije u kretanju grupe krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja u našoj zemlji.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05-94/16
*** (1997) Presuda Okružnog suda u Beogradu. Kž. 845/97 od 22. aprila 1997. godine
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2010) Kriminalistika. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Babić, M., Marković, I. (2013) Krivično pravo - posebni dio. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2016) Krivično pravo. Beograd: Projuris
Joksić, I. (2015) Dušanov zakonik - socijalni kontekst i pravna nasleđa. Nacionalni interes, br. 3/15, (189-207)
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Beograd
Jovašević, D. (2016) Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srbije. Vještak, br. 1/16, (9-18)
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2014) Saopštenje, br. 191
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2015) Bilten, br. 603
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2016) Saopštenje, br. 189
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2017) Saopštenje, br. 194
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2018) Saopštenje, br. 193
Stojanović, Z., Perić, O. (2002) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902120S
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.