Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 1, str. 116-139
Amnestija u nacionalnom i međunarodnom krivičnom pravu
Policijska akademija, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: amnestija; Međunarodni krivični sud; Rimski statut; teška krivična dela; princip komplementarnosti; komisije za utvrđivanje istine; diskrecija tužioca; krivični zakon
Sažetak
Međunarodna zajednica je u poslednjih nekoliko decenija intenzivirala napore da kreira mehanizme za gonjenje i kažnjavanje učinilaca teških krivičnih dela. U radu se razmatra odnos Međunarodnog krivičnog suda prema amnestijama datim za međunarodna krivična dela u unutrašnjem zakonodavstvu. Analiziraju se pojedini slučajevi amnestija koji su bili aktuelni, uglavnom pre stupanja na snagu Rimskog statuta. Najčešće su države pružale amnestije posle okončanja unutrašnjih (građanskih) sukoba, radi zaštite lica koja su učinila teška krivična dela. Amnestije za međunarodna krivična dela predstavljaju delikatno pitanje koje nije jasno određeno u Rimskom statutu. Zbog toga autor odgovarajuću pažnju posvećuje analizi pojedinih odredbi Rimskog statuta koje omogućavaju Međunarodnom krivičnom sudu da reaguje i preuzme nadležnost i u takvim situacijama. Poseban deo rada posvećen je razmatranju opravdanosti i celishodnosti amnestija za međunarodna krivična dela.
Reference
*** (2004) Blacks law dictionary. St. Paul: Thomson West
Aristotel (1997) Ustav atinski. Beograd: Plato
Cassese, A. (2004) International criminal law. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Meintjes, G. (2000) Domestic amnesties and international accountability. u: International crimes, peace, and human rights: The role of the International Criminal Court, New York, str. 83-93
Meisenberg, S. (2004) Legality of amnesties in international humanitarian law: The lome amnesty decision of the Special Court for Sierra Leone. International Review of the Red Cross, vol. 86, Dec./2004, str. 837-851
Mijalković, S. (2004) Teorijsko određenje pojma trgovine ljudima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 173-192
Naqvi, Y. (2010) Impediments to exercising jurisdiction over international crimes. Hague: Asser press
Perić, Ž. (1909) O amnestiji u srpskom krivičnom pravu. Beograd: Štamparija S. Radenkovića
Risimović, R. (2009) Nužna odbrana i prava i dužnosti policijskih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 386-398
Roht-Arriaza, N. (2000) Amnesty and the International Criminal Court. u: International crimes, peace, and human rights: The role of the International Criminal Court, New York, str. 77-83
Sadat, L. (2006) Exile, amnesty and international law. Notre Dame Law Review, vol. 81, 3/2006, str. 101-156
Schabas, W. (2001) An introduction to the international criminal court. Cambridge: Cambridge University Press
Scharf, M. (1999) The amnesty exception to the jurisdiction of the international criminal court. Cornell International Law Journal, Ithaca, vol. 32, br. 1, str. 507-527
Seibert-Fohr, A. (2003) The relevance of the Rome Statute of the international criminal court for amnesties and truth commissions. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 7(1): 553-586
Solovjev, A.V. (1998) Istorija slovenskih prava - Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka. Beograd: Službeni list
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, Lj. (1997) Krivično pravo Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Ssenyonjo, M. (2007) The international criminal court and the lords resistance army leaders: Prosecution or amnesty. International Criminal Law Review, vol. 7, br. 2-3, str. 361-389
Stojanović, Z. (2007) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd: Pravni fakultet
Totten, C. (2009) The international criminal court and truth commissions: A framrwork for Cross-interaction in the Sudan and beyond. Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 7, br. 1, str. 1- 33
Wyngaert, C., Ongena, T. (2002) Neb is in idem principle, including the issue of amnesty. u: The Rome statute of the international criminal court: A commentary, str. 705-729
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci