Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 47, br. 6, str. 938-949
Krivica u novom Krivičnom zakoniku Republike Srbije
Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: krivično delo; opšti elementi krivičnog dela; krivica (vinost); krivični zakon; krivično zakonodavstvo
Sažetak
Krivični zakonik Republike Srbije, koji je donet septembra meseca 2005 koncepcijski je drugačije postavljen u odnosu na prethodni krivični zakon što je neminovno dovelo do manjih ili većih izmena u karakteru i sadržaju određenih krivičnopravnih instituta. Koncepcijske novine, u stvari, prožimaju celokupnu materiju krivičnog prava. Izuzetak nije bio ni opšti institut krivičnog dela, s obzirom da je novi zakonski projekat decidirano prihvatio formalnu objektivno-subjektivnu koncepciju opšteg pojma krivičnog dela, čiji je jedini subjektivni elemenat krivica. Krivica, posebno njen sadržaj, je novim zakonikom drugačije postavljena, što je dalo inspiraciju autoru da ovaj veoma važan krivičnopravni institut razmotri šire, tj. sa teorijskog i sa aspekta novih zakonskih rešenja.
Reference
Bačić, F. (1980) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Baumann, J. (1974) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Bielefeld
Čejović, B.M. (1995) Krivično pravo - opšti deo. Niš: Studentski kulturni centar
Jovanović, L.S. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Niš
Jović, M., Jovanović, Lj. (2004) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Jović, M. (2001) Da li je psihopatska ličnost obavezno i kriminalna ličnost. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 4, str. 459-481
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1996) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Stratenwerth, G. (2000) Strafrecht - Allgemeiner Teil 1 - Die Straftat. Koln, itd: Carl Heymanns Verlag, 4.Auflage
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Društvena štetnost i društvena opasnost krivičnog dela
Simonović Branislav R.

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Bezbednost, Beograd (2005)
Teorijski i praktični aspekti provokacije na krivično delo
Marinković Darko

prikaži sve [153]