Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 51  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 2, str. 17-30
Uticaj pandemije Covid-19 na zdravstvene i socio-ekonomske aspekte u Srbiji i analiza legislativnog odgovora države
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, stefan.ditrih@pravni-fakultet.info
Ključne reči: Covid-19; zdravstveni sistem; socio-ekonomska pitanja; Krivični zakonik; Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Sažetak
Pandemija bolesti koju izaziva Covid-19 je nezapamćenih razmera. Širenje virusa izuzetno invazivno utiče na sve aspekte života i rada ljudi širom planete. S obzirom na to da se radi o novom virusu koji je još uvek u ekspanziji, i čiji se efekti značajno svakodnevno odražavaju na život i rad ljudi, još uvek nije u potpunosti sagledana njegova potpuna dimenzija ni posledice. Shodno problematici, u radu su učinjeni određeni osvrti na uticaj pandemije Covid-19 na zdravstvene sisteme Srbije i region Zapadnog Balkana, te uticaj pandemije na socio-ekonomske aspekte u Srbiji. Takođe, u kraćim crtama, analiziran je i legislativni odgovor Srbije u domenu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kao i u oblasti propisivanja obaveznih preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad, te za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u radnoj okolini.
Reference
*** (2016/2020) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti /Law on Protection of the Population from Infectious Diseases. Službeni glasnik RS, no. 15/16 and 68/20
*** (2005-2017) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu /Law on Safety and Health at Work. Službeni glasnik RS, no. 101/05, 91/15 and 113/17 - and other law
*** (2005-2019) Krivični zakonik /Criminal Law. Službeni glasnik RS, no. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 and 35/19
*** (2020) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti /Rulebook on preventive measures for safe and healthy work to prevent the occurrence and spread of epidemics of infectious diseases. Službeni glasnik RS, no. 94
Ghs, I. (2020) ILO Monitor: COVID-19 and the world of work -Updated estimates and analysis. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
Grupa autora (2020) Covid-19 i zaposlenost u Srbijiuticaj pandemije i mera za njeno sprečavanje na zaposlenost i uslove rada žena i muškaraca u Srbiji /Covid-19 and employment in Serbia: the impact of the pandemic and measures for its prevention on employment and workin. Beograd: SeCons - development initiative group
ILO (2020) ILO Monitor: COVID-19 and the world of work: Updated estimates and analysis. Third edition, Downloaded 2020, July 05 from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146. pdf
UNICEF (2020) Istraživanje o uticaju pandemije Covid-19 na porodice sa decom u Srbiji /Research on the impact of the Covid-19 pandemic on families with children in Serbia. Beograd: USAID and UNICEF Srbija
UNICEF (2020) UNICEF-ov odgovor na pandemiju Covid-19 u Srbiji /UNICEF's response to the Covid-19 pandemic in Serbia. Beograd: UNICEF
WBG (2020) Ekonomski i socijalni uticaj Covid-19zdravstveni sistemi /Economic and social impact Covid-19: Health systems. u: Redovni ekonomski izveštaj za Zapadni Balkan, no. 17
WHO (2020) Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. http://www.euro.who. int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/ novel-coronavirus-2019-ncov
WHO (2020) 2019-nCoV outbreak: First cases confirmed in Europe. http://www. euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/ news/news/2020/01/2019-ncovoutbreak-first-cases-confirmed-in-europe
WHO (2020) Health emergencies. http://www.euro.who.int/en/health-topics/healthemergencies
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2102017M
primljen: 10.05.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka