Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 64  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 327-353
Planovi delovanja Srbije u Staroj Srbiji i Makedoniji i metode njihovog sprovođenja od 1878. do 1884. Godine
OŠ 'Svetozar Marković', Kraljevo

e-adresav.dedovic@hotmail.com
Ključne reči: Stara Srbija; Makedonija; srpski narod; Turska; Matija Ban; Nićifor Dučić; Miloš Milojević; Despot Badžović; Đorđe Kamperelić
Sažetak
U radu je reč o planskom i organizovanom uticaju Srbije u neoslobođenim krajevima od turske vlasti (Stara Srbija i Makedonija) u periodu od 1878. do 1884. godine. Događaji posle srpsko-turskih ratova (1876-1878) teško su pogodili kulturno-prosvetnu delatnost Srbije u Staroj Srbiji i Makedoniji. Turske vlasti su zabranile korišćenje školskih knjiga i udžbenika iz Srbije, tako da je svaki prenos knjiga predstavljao veliki rizik. U ovakvim uslovima, snabdevanje srpskih škola u Turskoj udžbenicima iz Srbije bilo je skoro nemoguće. Sve je to dovelo do toga da je u školama bilo sve manje knjiga, tako da su one u prvim godinama posle završetka Velike istočne krize bile prava dragocenost. Srbija je morala da intezivira svoj nacionalni rad u ovim oblastima pa je tragala za najpogodnijim načinima širenja srpskog uticaja. Počela je organizovanije da deluje na kulturno-prosvetnom planu: novčano pomaže škole, upućuje i plaća učitelje, prihvata na školovanje pitomce iz Stare Srbije i Makedonije, šalje školske udžbenike, školski pribor i učila i razne knjige i propagandni materijal. Srpski političari, diplomate, naučnici i publicisti počinju da se studioznije bave Starom Srbijom i Makedonijom. Po ovim srpskim oblastima sve više se putuje, beleži, trguje, neguju se veze sa ljudima i na razne druge načine oživljavaju stare srpske tradicije. Da bi se u srpskom narodu očuvala nacionalna svest i ojačala težnja za nacionalnim jedinstvom i ujedinjenjem sa Kraljevinom Srbijom bilo je potrebno napraviti plan rada na osnovu koga bi se u budućnosti radilo organizovano i sistematski. Za izradu plana, aprila 1883. godine formirana je komisija, sastavljena od prosvetnih i javnih radnika, koju su činili: arhimandrit Nićifor Dučić, arhimandrit Sava Dečanac i profesor prizrenske Bogoslovije Đorđe Kamperelić. Komisija je, prilikom izrade plana, koristila sva ranija iskustva u ovom radu, a naročito izveštaje o radu ličnosti koje su ranije bile uključene u ove aktivnosti (Miloša S. Milojevića, arhimandrita Save Dečanca i Đorđa Kamperelića). Do 1884. godine bilo je sačinjeno više predloga i planova o konkretnim oblicima nacionalne politike koju bi Srbija mogla da vodi u evropskim vilajetima Turske. U njima su, pored konstatacija o teškom položaju srpskog stanovništva, navođene mere koje je trebalo preduzeti i metode njihovog sprovođenja radi suzbijanja albansko-turskog nasilja i bugarske i propagande.
Reference
*** (1931) Pisma Jovana Ristića Filipu Hristiću od 1870. do 1873, i od 1878. do 1880. Beograd: Srpska kraljevska akademija
*** (1887) Ugovori i konvencije između Srbije i stranih država (od proglasa državne nezavisnosti do 1. januara 1887. godine). Beograd: Ministarstvo inostranih dela Srbije
Badžović, D. (1985) Iskrena reč Srbo-Makedonaca. Beograd: Trgovačka štamparija
Djordjević, R.D., Kostić, D. (2016) Život i delo Miloša S. Milojevića. Niš: Serbona
Doklestić, Lj. (1973) Srpsko-makedonskite odnosi vo XIX-ot vek, do 1897 godina. Skopje: NIP 'Nova Makedonija'
Dučić, N.Arh. (1883) Kako da se osnaži srpska narodnost i održi za političnu zajednicu sa Srbijom srpski narod u Staroj Srbiji i Sloveni u Maćedoniji. Beograd
Dučić, N.Arh. (1896) Raško-prizrenska mitropolija i nacionalno-kulturna misija Srbije u Staroj Srbiji i Makedoniji. Beograd
Džambazovski, K. (1884) Građa za istoriju makedonskog naroda iz Arhiva Srbije tom III, knj. 2. Beograd: Arhiv Srbije
Džambazovski, K. (1885) Građa za istoriju makedonskog naroda iz Arhiva Srbije, tom IV, knj. 1 (1879-1885). Beograd: Arhiv Srbije
Džambazovski, K. (1886) Građa za istoriju makedonskog naroda iz Arhiva Srbije, tom IV, knj. 2 (1886-1887). Beograd: Arhiv Srbije
Džambazovski, K. (1960) Kulturno-opštestvenite vrski na Makedoncite so Srbija vo tekot na XIX vek. Skopje
Džambazovski, K. (1972) Ideje i projekti u Srbiji i srpsko-bugarskoj federaciji u toku 1862. godine. Balcanica, 349-367
Đilas, J.K. (1969) Srpske škole na Kosovu - od 1856. do 1912. godine. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova
Đorđević, Z. (1993) Političko-prosvetna delatnost Srbije na Kosovu i Metohiji u XIX veku i početkom XX veka. Prizren
Gavrilović, A. (1904) Matija Ban. u: Znameniti Srbi XIX veka (1800-1900), Beograd, 86-92
Hadži-Vasiljević, J. (1908) Pokret Srba i Bugara u Turskoj posle srpsko-turskih ratova 1876. i 1877-1878. godine, i njegove posledice (1878-1882). Bratstvo, Beograd, XII-XIII
Hadži-Vasiljević, J. (1928) Prosvetne i političke prilike u južnim srpskim oblastima u XIX veku. Beograd
Jagodić, M. (2009) Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu 1878-1912. Beograd: Zavod za udžbenike
Jakšić, G., Stranjaković, D. (1937) Srbija od 1813 do 1858 godine. Beograd
Jovanović, S. (1933) Vlada Milana Obrenovića. Beograd, knj. I
Maticki, M.S. (1999) Bečki kalendar 'Vardar' (1879-1887). Vardarski zbornik, br. 1, str. 215-220
Milićević, J. (1981) Srbija od 1839-1868. u: Istorija srpskog naroda, V-1, Beograd: Srpska književna zadruga, 252-301
Milićević, M., Popović, L. (2003) Generali vojske Kneževine i Kraljevine Srbije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Nedeljković, S. (2008) Kulturno-prosvetna i nacionalna politika Srbije prema Kosovu i Metohiji od 1856. do 1897. godine. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Nedeljković, S. (2011) Delovanje Odbora za škole i učitelje u srpskim oblastima u Makedonijiod 1868. do 1876. godine. Vardarski zbornik, 8, 288-289, Beograd: SANU
Nedeljković, S. (2012) Srbija i Kosovo i Metohija (1856-1897), kulturnoprosvetni i nacionalni rad. Niš
Nedeljković, S. (2013) Ivan Stepanovič Jastrebov, prijatelj i zaštitnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Niš: Filozofski fakultet, 311-326
Novikov, A. (2008) Đorđe S. Kamperelić, nastavnik Prizrenske bogoslovije i leskovački prota. Leskovački zbornik, br. 48, str. 79-93
Petković-Popović, R., Šalipurović, V. (1970) Srpske škole i prosveta u zapadnim krajevima Stare Srbije u 19. veku. Priboj
Popov, Č. (1981) Srbija od 1868-1878. u: Istorija srpskog naroda, V-1, Beograd: Srpska književna zadruga, 305-424
Popović, H.Z.R. (1899) Miloš S. Milojević. Bratstvo, VIII, 379-400, Beograd: Društvo Svetog Save
Ristić, J. (1898) Diplomatska istorija Srbije za vreme srpskih ratova za oslobođenje i nezavisnost 1875-1878. Beograd: Prosveta, knj. II
Ristić, J. (1901) Spoljašnji odnošaj Srbije novijeg vremena, III (1868-1872). Beograd
Ruvarac, I. (1873) O radu Miloša Milojevića. Letopis Matice srpske, 115, 172-178
Samardžić, M. (2004) Delatnost Milutina Garašanina na organizovanju srpske propagande u Staroj Srbiji i Makedoniji 1885. godine - koreni i plan. Istorijski časopis, br. 51, str. 109-127
Samardžić, M. (2004) Izveštaj majora Jevrema Velimirovića o putovanju po Turskoj 1882. godine. Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 69-70, str. 291-313
Stojančević, V. (1994) Pomoć srpske vlade manastiru Gračanici 1856. i 1857. godine. u: Srbi i Arbanasi 1804-1812, Novi Sad: Prometej, 128-131
Terzić, S. (1995-1996) Stara Srbija - nastanak imena i znanja o njoj do 1912. godine. Istorijski časopis, XLII-XLIII, Beograd: Istorijski institut Beograd
Terzić, S. (1992) Srbija i Grčka 1856-1903 - borba za Balkan. Beograd: Istorijski institut SANU
Vojvodić, M. (2007) Kako je srpska crkva dobila nezavisnost 1879. godine. u: Izazovi srpske spoljne politike, Beograd, 74-82
Vojvodić, M.S. (2004) Konzularna konvencija između Srbije i Turske 1879-1896. Vardarski zbornik, br. 3, str. 9-39
Vulićević, N. (2013) Odbor za škole i učitelje u Staroj Srbiji: osnivanje, organizacija i ciljevi, (1868-1876). Srpske studije, knj. 4, 209-231
Žujović, J.M. (1897) Miloš Milojević (nekrolog). Godišnjak SKA, 11, 91-93
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948327D
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci