Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 64  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 46, br. 1, str. 173-188
Odliv mozgova kao funkcija održivog razvoja u Republici Makedoniji
Research Center for Energy and Sustainable Development, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonia

e-adresavlado@manu.edu.mk
Ključne reči: Odliv mozgova; održivi razvoj; obrazovani profesionalci
Sažetak
Glavni cilj ovog rada su istraživanja fenomena 'Odliv Mozgova', u Republici Makedoniji, i njegov uticaj na održivi razvoj. To se dešava kada visoko kvalifikovani kadar, obrazovani profesionalci polako emigriraju iz zemlje u razvoju u razvijene zemlje. Rad daje pregled na stanje u vezi sa iseljavanjem visoko kvalifikovanih lica iz naše zemlje i generalno, sa Balkana. U vezi sa ovim, analizira se kako to utiče na proces tranzicije i pazar radne snage u ovim zemljama u usporedbi sa Evropskom Unijom. Koristili smo deteljne upitnike, a odgovore smo dobili od student sa nekoliko drzavnih i privatnih fakulteta u Makedoniji. Može se zaključiti da uticaj odliva mozgova na održliv razvoj u Republici Makedoniji i situacija sa odlivom mozgova je alarmantna, pa zato i zaslužuje posebnu pažnju. Primena mere za smanjenje odliva treba se tretirati kako nacionalni prioritet.
Reference
*** (1990) FP ’90: Federal project policy and measures concerning brain drain from Yugoslavia
Albanian Institute for International Studies (2005) Albanian Brain Drain: Turning the Tide. Tirana
Chompalov, I. (2000) Brain drain from Bulgaria before and after transition to democracy. u: Bulgarian Research Symposium and Network Meeting, Atlanta
Coombes, R. (2005) Developed world is robbing African countries of health staff. BMJ, 330(7497): 923.3
Gaillard, A., Jacques, M. (2001) Brain drain to brain gain. UNESCO Sources, 132, p. 4-6, (www.unescosources.org), (2012) Skopje, http://www.euraxessmanual.com/handbook-presentation/the-web-handbook
Grečić, V., Kutlača, Đ., Matejić, V., Mikić, O. (1996) Migracije visokostručnih kadrova I naučnika iz SR Jugoslavije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu
Horvat, V. (2004) Brain drain: Threat to successful transition in South East Europe. Southeast European Politics, Vol. V, No. 1, pp. 76-93
International Organization of Migration (IOM) (2007) Country profile: Macedonia. Ljubljana
Mahroum, S. (2001) Europe and the Immigration of Highly Skilled Labour. International Migration, 39(5): 27-43
Narodna banka na Republika Makedonija (2012) Statistika: Osnovni ekonomski pokazateli. www.nbrm.gov.mk
Pop-Jordanov, J., Markovska, N. (1993) Brain Drain in Energy and Informatics. Encyclopaedia moderna, 4(44); 308-313
Pop-Jordanov, J. (2002) Inženerskata nauka kako rešavački faktor za održliv razvoj. u: Prv kongres na inženerite na Makedonija, 24-26 oktomvri, Struga, str. 14-19
Slaus, I., Pop-Jordanov, J., i dr. (1993) Conclusions. WG CFE Club of Rome, November
Sretenova, N. (2003) Scientific mobility and 'brain drain' issues in the context of structural reforms of Research and Development and High Education Sector in Bulgaria. u: Symposium on Science Policy, Mobility and Brain Drain in the EU and Candidate countries, Report, Available at: www.leeds.ac.uk/law/cslpe/phare/No.2.pdf
Tascu, M.V., Noftsinger, J., Bowers, S. (2002) The Problem of Post-Communist Education: The Romanian Example. Journal of Social, Political and Economic Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 203-226
UNDP (2006) From brain drain to brain gain: Mobilizing Albania's skilled diaspora. Tirana
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija46-15201
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka