Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 2, str. 321-345
Društveno-istorijski razvoj i politika zapadne socijaldemokratije i Socijalističke internacionale (deo prvi - period od I sv. rata do 1989. godine)
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju

e-adresasupermario_fkm@yahoo.com, ratkom1@mts.rs
Ključne reči: zapadna socijaldemokratija; Socijalistička internacionala; socijalizam; komunizam; marksizam; imperijalizam; kapitalizam
Sažetak
Osnovni cilj rada jeste ukazivanje na istorijsko kretanje zapadne socijaldemokratije i Socijalističke internacionale i uslovno govoreći podsećanje kako su se utopijska obećanja i revolucionarni žar topili i više-manje gotovo nestali. Istorijska trajektorija socijaldemokratije na Zapadu sugeriše da je osnovni motiv bila i ostala borba protiv komunizma: jedine istorijske i delatne alternative kapitalizmu koja se ikada pojavila. Utoliko nije za čuđenje nestajanje podele na klasičnu levicu i desnicu u okviru političkog spektra. Galimatijas desnog populizma, paralevih pokreta, retradicionalizacija i povratak religije, konstantno urušavanje radničkih prava i socijalne sigurnosti uz istovremeno nesputano širenje slobode za kapital, logična su posledica odustajanja od borbe za bolji i drugačiji svet. Radikalna promena, raskid sa svetinjom privatne svojine izričito su u proglasima i deklaracijama Socijalističke internacionale stavljeni ad acta. Odustajanje od istinskog socijalizma, posledično paktiranje sa hegemonim neoliberalnim kapitalizmom, njegova prezervacija, kao i dalje širenje, u formi socijaldemokratije, čine verovatno najkonzervativniju društveno-istorijsku snagu.
Reference
Faut, Z. (2012) Socijaldemokratska čitanka - ekonomija i socijaldemokratija. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert, 2
Gombert, T. (2012) Socijaldemokratska čitanka - osnove socijaldemokratije. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert, 1
Hobsbaum, E.J. (2004) Doba ekstrema - istorija Kratkog Dvadesetog veka 1914-1991. Beograd: Dereta
Ili, D. (2007) Kovanje demokratije - istorija levice u Evropi, 1850-2000. Beograd: Fabrika knjiga
Krasin, J. (1996) Socijalizam u traganju za jednom novom paradigmom - neki ruski problemi. u: Marković B. [ur.] Međunarodni okrugli sto Socijaldemokratija u Evropi danas, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 53-60
Laker, V. (1999) Istorija Evrope 1945-1992. Beograd: Clio
Marković, B., Stojiljković, Z. (2007) Socijaldemokratija i socijaldemokratske stranke. Službeni glasnik
Marković, B. (1986) Socijaldemokrati i socijalisti između hladnog rata i detanta. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Medvedev, R. (1986) Lenjinizam i zapadni socijalizam. Zagreb: Globus
Mihailović, S. (2005) Programski identiteti socijaldemokratskih partija. Beograd: Socijaldemokratski klub
Mitrović, Lj. (1996) Socijaldemokratska alternativa - strategija nade - mogućnosti i ograničenja jedne strategije razvoja. u: Marković B. [ur.] Međunarodni okrugli sto Socijaldemokratija u Evropi danas, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 37-44
Popović, M. (1996) Da li je demokratski socijalizam moguć kao 'treći istorijski put'. u: Marković B. [ur.] Međunarodni okrugli sto Socijaldemokratija u Evropi danas, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 61-66
Priklmajer-Tomanović, Z. (1977) Različite koncepcije i putevi izgradnje socijalizma u svetu. u: Marković B. [ur.] Zapadna Evropa i socijalizam, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 15-29
Priklmajer-Tomanović, Z. (1977) Strategija komunističke partije Francuske u borbi za socijalizam. u: Marković B. [ur.] Zapadna Evropa i socijalizam, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 123-146
Radenković, Đ. (1977) Demokratska koordinacija Španije -savremeni oblik savezništva levice. u: Marković B. [ur.] Zapadna Evropa i socijalizam, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 235-260
Samardžić, Lj. (2014) Nije se sklanjao od sudbine svog naroda. Politika, 20. novembar, Preuzeto sa: http://www.politika.rs/scc/clanak/311248/ Nije-se-sklanjao-od-sudbine-svog-naroda
Smiljanić, B. (1977) Savremena shvatanja o društvenom preobražaju. u: Marković B. [ur.] Zapadna Evropa i socijalizam, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 147-163
Štraser, J. (1996) Socijaldemokratija - doktrina, uloga i položaj u zapadnoj Evropi. u: Marković B. [ur.] Međunarodni okrugli sto Socijaldemokratija u Evropi danas, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 7-12
Vitanji, I. (1996) Ovde i sada - o socijaldemokratiji. u: Marković B. [ur.] Međunarodni okrugli sto Socijaldemokratija u Evropi danas, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 29-36
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-21279
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka