Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 38, br. 3-4, str. 46-65
MMF, Grupacija svetske banke i Srbija
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet + Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaimilenkovic@eccf.su.ac.yu
Ključne reči: Međunarodni monetarni fond; Grupacija svetske banke; Srbija; privredni rast
Sažetak
Na početku rada date su opšte napomene o funkcionisanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije svetske banke, njihovo mesto u funkcionisanju savremenog međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema, njihov međusobni odnos, uloga i evolucija. Posle toga prikazana su iskustva Srbije sa te dve najznačajnije međunarodne finansijske institucije i to kako ona iz bliske prošlosti i sadašnjosti, tako i kakvi odnosi se mogu očekivati u budućnosti. Rad nema formalni zaključak jer on uglavnom nije sporan. Ne postoji nacionalna privreda koja se na početku XXI veka može izolovati od spoljnih uticaja. Nekakav vid saradnje sa MMF-om preduslov je za pristup jeftinim fondovima Grupacije svetske banke i značajan pokazatelj sveukupnog rejtinga nacionalne privrede u sve oštrijem nadmetanju na svetskom tržištu, naročito u svetlu najnovije finansijske krize.
Reference
Babić, M. (1996) Međunarodna ekonomija. Zagreb: MATE
Gligorov, V. (2007) Neodrživost. Ekonomist magazin, br. 390, 12. 09
Grubišić, Z., Nišavić, Z. (2006) Stabilizacioni programi MMF-a i razvoj saradnje sa Srbijom i dalje perspektive. Ekonomist, vol. LIX, br. 1, vol. 44, str. 95-97
IMF (2009) IMF approves EUR402.5 million stand-by arrangement for Serbia. Press Release br. 09/12, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0912.htm
IMF (2007) Srbija - konsultacije po članu IV u 2007. god. - zaključna izjava Misije. 6. novembar, http://www.imf.org/external/np/ms/2007/110607scg.pdf
Jovović, D. (1992) Međunarodni monetarni fond - mehanizam, politika, reforma. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Komazec, S. (2004) Neoliberalizam privatizacija i finansijski kapital. Beograd: Jantar grupa
Milenković, I., Milenković, D. (2009) Ekonomska politika Srbije u 2009. godini u svetlu svetske finansijske krize. Tržište, novac, kapital, br. 1
Miljković, D. (2006) Ekonomija Srbije u 'zagrljaju' Međunarodnog monetarnog fonda. Beograd: Nova srpska politička misao
Spilimbergo, A., Szmanskz, S., Blanchard, O., Cottarelli, I.C. (2008) Fiscal policy for the crisis. Washington: IMF, Staff Position Note SPN, 08/01, December 29, str. 2-3
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka